Landelijke geboortecijfers verslagjaar 2021 gepubliceerd

15 december 2022

Afgelopen maandag 12 december heeft Perined de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 gepubliceerd. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een infographic op hun website weergegeven. De website Peristat.nl bevat meer cijfers. Peristat.nl is de openbaar toegankelijke tool voor perinatale cijfers in Nederland, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Het bevat informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind. De ‘kerncijfers’ en peristat.nl geven voor de perinatale zorg in 2021 het beeld dat nu beschikbaar is. De cijfers en trends worden sec gepresenteerd. Een toelichting op de cijfers heeft plaats gevonden tijdens het webinar ‘Perined-cijfers over de geboortezorg’; hoe kan het beter? dat door Perined en het CPZ op 12 december gehouden is. Dit webinar kun je hier terugkijken. Meer informatie is te vinden op Perined.nl.


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...