Landelijke geboortecijfers verslagjaar 2021 gepubliceerd

15 december 2022

Afgelopen maandag 12 december heeft Perined de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 gepubliceerd. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een infographic op hun website weergegeven. De website Peristat.nl bevat meer cijfers. Peristat.nl is de openbaar toegankelijke tool voor perinatale cijfers in Nederland, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Het bevat informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind. De ‘kerncijfers’ en peristat.nl geven voor de perinatale zorg in 2021 het beeld dat nu beschikbaar is. De cijfers en trends worden sec gepresenteerd. Een toelichting op de cijfers heeft plaats gevonden tijdens het webinar ‘Perined-cijfers over de geboortezorg’; hoe kan het beter? dat door Perined en het CPZ op 12 december gehouden is. Dit webinar kun je hier terugkijken. Meer informatie is te vinden op Perined.nl.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.