Nieuws Landelijke geboortecijfers verslagj...

Landelijke geboortecijfers verslagjaar 2021 gepubliceerd

15 december 2022

Afgelopen maandag 12 december heeft Perined de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 gepubliceerd. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een infographic op hun website weergegeven. De website Peristat.nl bevat meer cijfers. Peristat.nl is de openbaar toegankelijke tool voor perinatale cijfers in Nederland, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Het bevat informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind. De ‘kerncijfers’ en peristat.nl geven voor de perinatale zorg in 2021 het beeld dat nu beschikbaar is. De cijfers en trends worden sec gepresenteerd. Een toelichting op de cijfers heeft plaats gevonden tijdens het webinar ‘Perined-cijfers over de geboortezorg’; hoe kan het beter? dat door Perined en het CPZ op 12 december gehouden is. Dit webinar kun je hier terugkijken. Meer informatie is te vinden op Perined.nl.


Lees ook

22 december 2022
Kwaliteit

Meer onderzoek nodig naar sterfte rondom geboorte in Nederland

Nederland neemt opnieuw een middenpositie in qua geboortesterftecijfer ten opzichte van de andere onderzochte Europese landen. Sterfte rondom de geboorte...
22 december 2022
Kwaliteit

Nog een keer over de PREM

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de PREM nog eens onder de aandacht gebracht. Het belang is helder: je geeft...
15 december 2022
Kwaliteit

Accordering indicatoren Integrale Geboortezorg

Zoals waarschijnlijk bekend, zijn er problemen ontstaan met de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) over verslagjaar 2021. Hierdoor hebben ziekenhuizen de...