Landelijke geboortecijfers verslagjaar 2021 gepubliceerd

15 december 2022

Afgelopen maandag 12 december heeft Perined de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 gepubliceerd. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een infographic op hun website weergegeven. De website Peristat.nl bevat meer cijfers. Peristat.nl is de openbaar toegankelijke tool voor perinatale cijfers in Nederland, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Het bevat informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind. De ‘kerncijfers’ en peristat.nl geven voor de perinatale zorg in 2021 het beeld dat nu beschikbaar is. De cijfers en trends worden sec gepresenteerd. Een toelichting op de cijfers heeft plaats gevonden tijdens het webinar ‘Perined-cijfers over de geboortezorg’; hoe kan het beter? dat door Perined en het CPZ op 12 december gehouden is. Dit webinar kun je hier terugkijken. Meer informatie is te vinden op Perined.nl.


Lees ook

11 juli 2024
Kwaliteit

Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...