Laatste subsidieronde VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

18 maart 2021

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken en te ondersteunen heeft VWS een subsidie beschikbaar gesteld. Om nog gebruik te kunnen maken van deze subsidie dien je als VSV/IGO nu wel in actie komen. Sluiting van de laatste ronde subsidieaanvraag is namelijk in zicht. Voor 1 juni moet de subsidieaanvraag voor VIPP Babyconnect bij het programmabureau binnen zijn. Uiterlijk in mei krijgen zorgverleners van hun VSV/IGO de vraag om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Op 30 juni moet de aanvraag ingediend zijn bij VWS.

Inmiddels hebben 21 VSV’s/IGO’s al subsidie aangevraagd. Van 11 VSV’s/IGO’s is de aanvraag al gehonoreerd. Van de overige 51 hebben volgens VIPP Babyconnect bijna alle VSV’s/IGO’s het voornemen om in juni een subsidieaanvraag in te dienen. VSV’s/IGO’s kunnen digitale gegevensuitwisseling na de sluitingsdatum van de subsidie VIPP-Babyconnect ook zelf regelen, maar dan zonder ondersteuning van het programmabureau en zonder deze subsidie.

In 6 stappen naar 30 juni

Om de aanvraag in te kunnen dienen dien je als VSV/IGO aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo kan je alleen een aanvraag indienen via een regionaal partnerschap. Dit houdt in dat 3 of meer VSV’s/IGO’s zich verenigen in zo’n partnerschap. Een VSV of IGO kan zich ook aansluiten bij een bestaand partnerschap. De aanvraag wordt ingediend door een penvoerder. Om nog gebruik te kunnen maken van de laatste ronde voor de subsidieaanvraag moet je een aantal stappen doorlopen. Hieronder een weergave van deze planning.

visueel overzicht van de stappen die nodig zijn om voor 1 juni subsidieaanvraag babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te kunnen realiseren.

Het programmabureau van VIPP Babyconnect ondersteunt VSV’s/IGO’s bij de subsidieaanvraag. Ze bekijkt of de aanvragen voldoen aan de subsidievoorwaarden van VWS. Is alles in orde, dan kan de penvoerder de aanvraag indienen bij VWS. Zijn er nog aanpassingen of aanvullingen nodig, dan worden die besproken met de penvoerder. Regionale partnerschappen die hun aanvraag op 1 juni bij VWS willen hebben, moeten die voor 15 mei naar het programmabureau sturen.

Ondersteuningsteam

Heb je vragen over de subsidieaanvraag of de voorbereidingen? Programmabureau van VIPP Babyconnect heeft een regionaal ondersteuningsteam paraat om te helpen.
Neem hiervoor contact op met programmamanager Susan Osterop s.osterop@carecodex.org, 06 1321 4994.

Kijk voor de ervaring van zorgverleners en zorgbestuurders met digitale gegevensuitwisseling en VIPP Babyconnect ook op #DaarTekenIkVoor.

Informatie over subsidie aanvraag VWS

Wil je meer informatie over de subsidieaanvraag en de documenten en stukken die hierbij horen vanuit VWS? Ga dan naar de website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van VWS.


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...