Kick-off Kansrijke Start voor geboortezorg, JGZ en gemeenten uit de 3e tranche.

15 juli 2020

“Informatieve bijeenkomst. Fijn om mee te starten!”

Maar liefst 128 nieuwe gemeenten hebben zich aangemeld voor de 3e tranche van de impuls lokale coalities Kansrijke Start. Het CPZ , het ministerie van VWS en Pharos organiseerden op 3 juli 2020 een online kick-off bijeenkomst speciaal voor gemeenten uit de 3de tranche en hun partners van de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg.

Tijdens het webinar vertelden Tessa Roosenboom (hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam AMC-UvA) en Erik Steegers (‎Hoogleraar en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam) waarom deze periode zo belangrijk is voor een gezonde en kansrijke start voor alle kinderen. VWS lichtte het actieprogramma Kansrijke Start toe en  Pharos deelde de ‘do’s en don’ts’ bij het vormen van coalities. Het  CPZ zoomde in op preventie binnen de geboortezorg en het betrekken  van de  geboortezorg in de coalities. Het geboortelandschap zoals recent geplaatst op de website van het CPZ met een overzicht van onder andere VSV’s, en consortia sloot hier mooi op aan.

Ook ervaringen uit de dagelijkse praktijk werden gedeeld. Een eerste lijns verloskundige vertelde over  haar ervaringen met de lokale coalitie in relatie tot alle andere bezigheden binnen de verloskundige praktijk. Ze wilde haar collega’s de volgende boodschap meegeven: “Het is voor onze cliënten heel belangrijk  dat we zowel medisch als sociaal op de hoogte zijn van het lokale netwerk en dat we daarin een grote preventieve en signalerende functie hebben. De taken goed verdelen en mandateren is bij het vele werk essentieel.”

Bekijk hier het  webinar en antwoorden op veel gestelde vragen uit de webinar.


Lees ook

21 februari 2024
Kansrijke Start

Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour 'Samen voor een Kansrijke Start' in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ...
20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...