Kamer beslist in mei over aanvullende financiering gegevensuitwisseling geboortezorg

Overzicht
Home > nieuws > Kamer beslist in mei over aanvullende financiering gegevensuitwisseling geboortezorg

De Nederlandse Zorgautoritiet (NzA) Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de directie curatieve zorg van VWS en het programmabureau VIPP Babyconnect hebben afgelopen zomer gesproken over de opties om extra middelen aan VSV’s ter beschikking te stellen voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. De Zorgverzekeringswet bleek hiervoor onvoldoende mogelijkheden te bieden. De uitkomst was dat een en ander alleen via subsidiering kan lopen. Hier wordt nu naartoe gewerkt. De middelen zijn op dit moment nog niet beschikbaar vanuit de VWS-begroting. Hiervoor moet de behandeling van de Voorjaarsnota in mei worden afgewacht.

Aanpassingen in samenwerking met programmabureau

Het programmabureau VIPP Babyconnect, de regionale partnerschappen en projectteams inventariseren gezamenlijk onder welke voorwaarden zij verder kunnen en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in planning en aanpak, zodat de regionale voorbereidingen en implementaties met zo min mogelijk vertraging kunnen doorgaan.

Blijvende inzet gevraagd

De regionale partnerschappen, projectleiders, branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg (vertegenwoordigd in de kerntafel) en het landelijk programmabureau hebben veel vertrouwen in een positieve uitkomst van de besluitvorming aangezien het ministerie van VWS, de NZa en ZN het belang en de hoogte van deze financiering onderkennen en steunen. Vanwege de vergoeding uit de begroting van VWS is het definitief oordeel echter aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de Voorjaarsnota.