Jaarlijkse monitor integrale geboortezorg gestart

20 april 2023

Het CPZ benadert ieder jaar alle VSV’s en IGO’s voor het maken van een (bel)afspraak met vertegenwoordigers van het VSV of de IGO. Op deze manier monitoren wij de invoering van integrale geboortezorg bij VSV’s en IGO’s. We horen wat er leeft en speelt in het land en wat VSV’s nodig hebben om integrale geboortezorg goed vorm te kunnen geven. Voorafgaand aan de afspraak ontvangen de bestuurders een e-mail met daarin een link naar een enquête. Daarnaast maken we gelijk gebruik van de gelegenheid om de algemene gegevens over het VSV te checken.

Het CPZ bevordert kwaliteitsverbetering in de geboortezorg en ondersteunt daarom de geboortezorg bij de (door-)ontwikkeling en implementatie van integrale geboortezorg. Hiervoor is het voor ons belangrijk om te weten waar jullie als VSV of IGO tegenaan lopen en welke hulp, kennis en informatie jullie nodig hebben om de integrale geboortezorg goed vorm te kunnen geven. Wij staan in contact met het veld via de landelijke geboortezorgpartijen die deelnemen in het CPZ, te weten Bo Geboortezorg, de Patiëntenfederatie Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ook krijgen wij informatie vanuit werkgroepen met professionals uit het veld en bijeenkomsten die we organiseren. Maar we willen ook rechtstreeks van jullie weten wat er leeft en speelt in het land. Deze informatie gebruiken wij voor het initiëren en faciliteren van ontwikkeling van landelijk beleid en voor het door ons te ontwikkelen ondersteuningsaanbod van diensten en producten.   

Naar aanleiding van onze eerste e-mail hebben inmiddels al meer dan 30 VSV’s en IGO’s gereageerd om een afspraak te maken. We hopen met bestuurders van alle VSV’s en IGO’s te spreken zodat we straks weer een actueel en volledig overzicht hebben van de stand van zaken rond integrale geboorezorg. Heb je vragen naar aanleiding van deze monitor? Neem dan contact op met marleenkruijt@collegepz.nl


Lees ook

28 november 2023
Cliëntparticipatie

Terugblik informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders - 23 november

Donderdag 23 november van 16.00 tot 17.30 uur organiseerden wij in samenwerking met de Federatie van VSVS’s een online informatiebijeenkomst....
27 november 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar...
15 november 2023

E-magazine Samen voor een Kansrijke Start

Vijf Jaar Kansrijke Start: Een Mijlpaal van Samenwerking en Vooruitgang Ter ere van dit jubileum presenteren wij met trots ons...