Jaarlijkse monitor integrale geboortezorg gestart

20 april 2023

Het CPZ benadert ieder jaar alle VSV’s en IGO’s voor het maken van een (bel)afspraak met vertegenwoordigers van het VSV of de IGO. Op deze manier monitoren wij de invoering van integrale geboortezorg bij VSV’s en IGO’s. We horen wat er leeft en speelt in het land en wat VSV’s nodig hebben om integrale geboortezorg goed vorm te kunnen geven. Voorafgaand aan de afspraak ontvangen de bestuurders een e-mail met daarin een link naar een enquête. Daarnaast maken we gelijk gebruik van de gelegenheid om de algemene gegevens over het VSV te checken.

Het CPZ bevordert kwaliteitsverbetering in de geboortezorg en ondersteunt daarom de geboortezorg bij de (door-)ontwikkeling en implementatie van integrale geboortezorg. Hiervoor is het voor ons belangrijk om te weten waar jullie als VSV of IGO tegenaan lopen en welke hulp, kennis en informatie jullie nodig hebben om de integrale geboortezorg goed vorm te kunnen geven. Wij staan in contact met het veld via de landelijke geboortezorgpartijen die deelnemen in het CPZ, te weten Bo Geboortezorg, de Patiëntenfederatie Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ook krijgen wij informatie vanuit werkgroepen met professionals uit het veld en bijeenkomsten die we organiseren. Maar we willen ook rechtstreeks van jullie weten wat er leeft en speelt in het land. Deze informatie gebruiken wij voor het initiëren en faciliteren van ontwikkeling van landelijk beleid en voor het door ons te ontwikkelen ondersteuningsaanbod van diensten en producten.   

Naar aanleiding van onze eerste e-mail hebben inmiddels al meer dan 30 VSV’s en IGO’s gereageerd om een afspraak te maken. We hopen met bestuurders van alle VSV’s en IGO’s te spreken zodat we straks weer een actueel en volledig overzicht hebben van de stand van zaken rond integrale geboorezorg. Heb je vragen naar aanleiding van deze monitor? Neem dan contact op met marleenkruijt@collegepz.nl


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...