Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start helpt inzicht te krijgen in uitvoering actieprogramma Kansrijke Start

1 maart 2023

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kun je als lokale coalitie inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. De uitkomsten kun je gebruiken om met beleidsmakers, bestuurders en professionals te bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkelt. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start helpen vormgeven. Door dezelfde indicatoren te gebruiken en de uitkomsten met elkaar te vergelijken kunnen lokale coalities ook van elkaar leren, door hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De indicatoren uit de indicatorenset die momenteel beschikbaar zijn, worden getoond in grafieken. Er kan daarbij een keuze worden gemaakt voor een gemeente en één van de indicatoren. Deze indicatoren zijn ingedeeld in de fasen van het Actieprogramma Kansrijke Start (voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte). Indien er in een gemeente geen gegevens zichtbaar zijn, betekent dit dat er in dat jaar geen gegevens beschikbaar zijn voor de indicator of dat er minder dan 10 personen zijn in één van de categorieën. In verband met bescherming van privacy kunnen deze gegevens niet gepubliceerd worden.


Lees ook

18 september 2023
Kansrijke Start

Vacature projectleider Kansrijke Ontmoetingen

Het CPZ is per direct op zoek naar een enthousiaste projectleider! Het actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS...
7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....