Hoe zit het met…VIPP’s en gegevensuitwisseling?

27 januari 2020

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het wetgevingsprogramma Gegevensuitwisseling en de VIPP’s? In de nieuwsbrief Gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen rondom het wetgevingsprogramma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van VWS wordt deze vraag beantwoord. Wil je de hele nieuwsbrief lezen? Kijk dan hier.

Wetgevingsprogramma en VIPP’s versterken elkaar bij gegevensuitwisseling
Informatie-uitwisseling is van essentieel belang voor goede* zorg, hulp en ondersteuning en de juiste zorg op de juiste plek. Bij het ministerie van VWS lopen sinds 2017 diverse versnellingsprogramma’s voor de informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP’s) en sinds 2019 het (wetgevings)programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Al deze programma’s zetten zich in voor adequate, actuele en uniforme informatie voor de juiste zorg op de juiste plek, in het belang van de patiënt.

Gegevensuitwisselingen tussen patiënt en zorgverleners/aanbieders (zorgpartijen) en tussen zorgpartijen onderling

De VIPP-programma’s zijn stimuleringsregelingen die voorzien in subsidiemogelijkheden die zorgpartijen kunnen aanvragen voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverleners/aanbieders (hierna: zorgpartijen) en in een aantal gevallen ook voor gegevensuitwisseling tussen zorgpartijen onderling. Dit laatste geldt voor de VIPP-programma’s Babyconnect en InZicht en voor de VIPP-regeling voor instellingen voor medisch specialistische zorg.

Wat doet het wetgevingsprogramma Gegevensuitwisseling?

Dit VWS-programma zorgt er samen met het zorgveld voor dat zorgverleners en – aanbieders gegevens elektronisch gaan uitwisselen en dus niet meer via bijvoorbeeld een handgeschreven recept of cd-rom met röntgenfoto’s. Elektronisch uitwisselen voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. De minister neemt, op verzoek van het zorgveld, sinds eind 2018 meer regie: hij versnelt elektronische gegevensuitwisseling door het stimuleren (samen met VIPP’s) van initiatieven uit het zorgveld én door het bij wet afdwingen van eenheid van taal en techniek; zodat iedereen meedoet op dezelfde manier. In de wet komt te staan welke gegevensuitwisseling vanaf wanneer verplicht elektronisch moet, op een manier die informatieveilig is en de privacy waarborgt. Deze wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg. Aan leveranciers stellen we heldere, uniforme eisen die we in overleg met het veld en de leveranciers bepalen.

Alle sectoren in de zorg zijn bezig om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. In overleg met het zorgveld – via het Informatieberaad Zorg** – is bepaald welke gegevensuitwisselingen als eerste in aanmerking komen voor de wet Elektronische gegevensuitwisseling. Deze gegevensuit-wisselingen zijn opgenomen in de eerste editie van de zogenoemde Roadmap. Daarin staan onder meer verpleegkundige overdracht en digitaal receptenverkeer. Gegevensuitwisselingen die niet in de eerste editie van de Roadmap staan, komen in een volgende editie aan de beurt. Dat laat onverlet dat het zorgveld intussen zelf doorgaat met de digitalisering van gegevensuitwisselingen.

* Onder ‘goede’ zorg verstaan wij kwalitatief goede, veilige, toegankelijke, toekomstbestendig en betaalbare zorg, hulp en ondersteuning.

** Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Bron: Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #6, januari 2020, Ministerie VWS.


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...