Hoe verhouden Nu Niet Zwanger en Kansrijke Start zich tot elkaar?

Overzicht
Home > nieuws > Hoe verhouden Nu Niet Zwanger en Kansrijke Start zich tot elkaar?

Nu Niet Zwanger is een interventie binnen Kansrijke Start dat drie actielijnen beschrijft. 1. vóór; 2. tijdens en 3. ná de zwangerschap. Bij 1.2 staat: “Nu Niet Zwanger landelijk beschikbaar”.

Maar Nu Niet Zwanger reikt verder… Want ná de geboorte kan weer een nieuwe zwangerschap ontstaan en is dus opnieuw een fase vóór een zwangerschap. Is een cliënt onbedoeld zwanger? Dan kan tijdens die zwangerschap al samen worden verkend hoe die cliënt dat in de toekomst wil voorkomen.

Zo zie je dat het bespreekbaar maken van kinderwens, seksualiteit en anticonceptie binnen elke actielijn haar plaats heeft. Omdat niemand onbedoeld zwanger wil raken.

@NuNietZwanger