Nieuwe publicatie Centering

19 februari 2020

Twee weken geleden is tijdens de landelijke conferentie Kansrijke Start het boek ‘Pareltjes – Kleine Centering verhalen met een grote impact’ voor het eerst gepresenteerd. Verloskundige Nelleke Gosker overhandigde minister Hugo de Jonge een exemplaar.

Deze publicatie laat de verhalen zien die schuilgaan achter de onderzoeksresultaten over prenatale groepszorg.

Centering is opgenomen in het actieprogramma Kansrijke Start, het actieprogramma om kinderen een betere kans te bieden tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven. Het percentage verloskundigenpraktijken en het percentage gemeenten dat zorg volgens het Centering model aanbiedt zijn binnen dit programma opgenomen als indicatoren voor kwalitatief goede zorg.

De recente trial van TNO en het LUMC onder ruim 2500 zwangeren, laat zien dat zwangeren die prenatale zorg volgens het Centering model hebben gehad, significant minder roken tijdens en na de bevalling, minder alcohol drinken en een significante toename van kennis over de zwangerschap hebben. Ook zijn ze meer tevreden over de ontvangen zorg. In vergelijking met reguliere zorg, starten 11% meer vrouwen met het geven van borstvoeding en geven zij nog steeds borstvoeding 6 weken na de bevalling. Een kleine 10% heeft minder pijnstilling nodig gehad.

Het boek is een gezamenlijke publicatie van TNO, de KNOVStichting Centering Nederland en Group Care Global.

Het boek is digitaal beschikbaar. Heeft u vragen, neem dan contact op met TNO of de KNOV.


Lees ook

20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Rapportage ZiN- Verzekerd van een Kansrijke Start

Welke zorg in de eerste 1000 dagen van een leven is verzekerd uit het basispakket van de zorgverzekering? Zorginstituut maakte...