Nieuws Gegevensuitwisseling geboortezorg o...

Gegevensuitwisseling geboortezorg op Meerjarenagenda Wegiz

20 oktober 2021

De Meerjarenagenda Wegiz is een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen. Stap voor stap worden specifieke gegevensuitwisselingen verplicht gesteld. Recent zijn er zeven nieuwe gegevensuitwisselingen toegevoegd aan de Meerjarenagenda Wegiz, waaronder Gegevensuitwisseling rondom geboortezorg en Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ.

De geactualiseerde Meerjarenagenda Wegiz is onlangs ter informatie aan de Tweede Kamerleden gestuurd, samen met het wetsvoorstel voor de Wegiz, de antwoorden op de vragen die de Tweede Kamerleden eerder dit jaar over het wetsvoorstel stelden én een Kamerbrief.

Dit hele pakket gaat de Tweede Kamer binnenkort behandelen. Dat is een belangrijk moment. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat het door naar de Eerste Kamer. Als dat goed verloopt, treedt de wet naar verwachting in de loop van 2022 in werking. De Meerjarenagenda Wegiz is nu al leidend bij de wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen. Als de Tweede Kamer de wet aanneemt, krijgt de Meerjarenagenda Wegiz ook een wettelijke basis.

Wet regelt de Wegiz?

De wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – ofwel Wegiz –is in het leven geroepen om de uitwisseling van patiëntinformatie beter te laten verlopen en gegevens makkelijker uit te wisselen. Daarvoor is eenheid van taal en techniek nodig. De wet verplicht zorgaanbieders dat er gegevens elektronisch worden uitgewisseld, en niet welke gegevens dat zouden moeten zijn. Welke gegevens dat moeten zijn is iets wat zorgprofessionals vaststellen in de kwaliteitsstandaard. De wet beoogt dus meer eenduidigheid aan te brengen in de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners.

Lees meer op de website van VWS.


Lees ook

28 april 2022
Gegevensuitwisseling

Verzoek Kuipers uitstel behandeling wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

In een brief verzoekt Minister Kuipers de behandeling van de Wegiz in de Tweede Kamer 2 maanden uit te stellen....
22 maart 2022
Gegevensuitwisseling

Het Vijf lagenmodel van Nictiz in beeld

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is een complex onderwerp met veel belangen en verantwoordelijkheden. Nictiz ontwikkelde het Vijf lagenmodel om...
14 februari 2022
CPZ algemeen nieuws

Het kwaliteitsbeleid van Qocon: “het doordrukken van je eigen ideeën werkt niet.”

"Je moet sámen de zorg voor moeder en kind willen verbeteren.” Interview met Peter van Gessel en Jack van Mechelen...