Focusgroep Kansrijke Ontmoetingen

9 maart 2020

Op 2 maart organiseerden Anne-Katrien Ausems (CPZ) samen met Jolanda Liebregts (KNOV) een focusgroep Kansrijke Ontmoetingen.

Aan deze focusgroep namen professionals uit de geboortezorg (verloskundigen en beleidsmedewerker zorggroep) JGZ en landelijke partijen (Pharos, RIVM en KNOV) deel.

Tijdens de bijeenkomst spraken we over wat er leeft in het veld bij het vormen van een lokale coalitie en het verbinden van geboortezorg, JGZ en sociaal domein en hoe wij vanuit de landelijke partijen het veld hierbij kunnen ondersteunen.

Het vormen van een lokale coalitie: Wat leeft er in het veld?

De deelnemers gaven aan enthousiast te zijn over Kansrijke Start en de samenwerking die hier langzaam uit voort komt. Stapje voor stapje krijgen de verschillende domeinen steeds meer zicht op de inhoud van elkaars werk en werpt de samenwerking zijn vruchten af. Een verloskundige was voor een van haar cliënten enorm geholpen met de begeleiding vanuit schuldhulpverlening. Een  gemeente stond open voor het plan vanuit de geboortezorg om groepen te organiseren voor zwangere Eritrese vrouwen. Het creëren van een win-win situatie voor alle partijen was een belangrijk thema tijdens de avond.

Naast bruggetjes tussen de verschillende eilandjes kunnen ook mooie wegen ontstaan. Domein overstijgende initiatieven rond pijnbestrijding of borstvoeding zijn besproken. Een mooi voorbeeld werd benoemd: Over de regio waar geboortezorg, sociaal domein en JGZ samen bekeken wat hun groepsaanbod is gedurende de eerste 1000 dagen van een kind en vervolgens avonden organiseerden (door AIOS en verloskundigen) in het ziekenhuis om kennis te delen. Er werden voorbeelden benoemd over samenwerkingen tussen kraamzorg en de JGZ op een consultatiebureau. Ook werden trajecten rond het gezamenlijk aanvliegen van zorgpaden als positieve acties gezien: elk domein kan hier een bijdrage aan leveren met een betere zorgstructuur voor de zwangeren, het kind en de omgeving.

Uiteraard kwamen ook de drempels en gevoeligheden op tafel. Het gevoel van wantrouwen naar elkaar, moeite hebben om gegevens met elkaar te kunnen delen en gebrek aan financiering, waren steeds terugkerende thema’s.

Nieuwsgierig blijven naar elkaars werk, lef hebben om contact aan te gaan en met elkaar in gesprek blijven gedurende het proces zijn belangrijke factoren gedurende het vormen van de lokale coalitie.

Hoe kunnen landelijke partijen het vormen van een  lokale coalitie ondersteunen?

Vanuit VWS zijn verschillende tools ontwikkeld ter ondersteuning bij het vormen van de lokale coalitie. Inmiddels is er een menukaart, een overzicht van financiële middelen en wordt op korte termijn de klantroute gelanceerd. Deze zijn allen terug te vinden op de www.kansrijkestartnl.nl.

De deelnemers van de focusgroep gaven aan niet op de hoogte te zijn van deze ontwikkelde tools en de website van VWS. CPZ zal samen met de landelijke partijen zoals KNOV hier de komende tijd actie op ondernemen. Daarnaast gaat het CPZ  aan de slag met het vertalen van een aantal tools voor de geboortezorg. Deze zullen gepubliceerd worden op www.kennisnetgeboortezorg.nl.

De groep gaf aan niet duidelijk te hebben wat de hoogte is van de GIDS-gelden en waar deze voor bedoeld zijn. De gelden zijn primair bedoeld voor het vormen van de lokale coalities en niet voor het inzetten van interventies. Landelijke partijen zullen hier duidelijk over moeten communiceren richting het veld.

Quotes:

“Vanuit de verloskundige praktijk is het veel natuurlijker om de samenwerking op te zoeken met JGZ, sociaal domein, de 0de en 1e lijn dan samenwerking met de 2e lijn. “

“We moeten stoppen met het landje pik.”

“Al tijdens de opleidingen moeten we kennis maken met elkaars werk, dan is het gewoon als vanzelfsprekend dat je elkaar later ook opzoekt. “

Gedurende de hele focusgroep werd het delen van goede voorbeelden als hele belangrijke meerwaarde gezien. Op deze website van VWS staan  allerlei mooie voorbeelden, maar ook het CPZ zal op www.kennisnetgeboortezorg.nl meer voorbeelden delen.

Heb je een mooi voorbeeld van samenwerking met sociaal domein en/of JGZ of heb je andere informatie of tips naar aanleiding van Kansrijke Start, deel het met het CPZ.


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...