Extra nieuwsbrief juli Kansrijke Start -Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Overzicht
Home > nieuws > Extra nieuwsbrief juli Kansrijke Start -Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

In deze extra nieuwsbrief meer over de Voortgangsrapportage Kansrijke Start die naar de Tweede Kamer is verstuurd.

In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de resultaten tot nu toe en wordt vooruit gekeken naar de komende periode.