Eerste resultaten Kansrijke Start naar Tweede kamer

4 juli 2019

Op 27 juni is de eerste voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin zijn de eerste resultaten van de uitvoering van het actieprogramma opgenomen. Deze resultaten zijn in afgelopen maanden in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen in het veld gerealiseerd. Er hebben zich inmiddels 127 gemeenten aangemeld om lokale coalities te vormen. Lees hier voor de voortgangsrapportage:


Lees ook

7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....
24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...