Eerste resultaten Kansrijke Start naar Tweede kamer

Overzicht
Home > nieuws > Eerste resultaten Kansrijke Start naar Tweede kamer

Op 27 juni is de eerste voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin zijn de eerste resultaten van de uitvoering van het actieprogramma opgenomen. Deze resultaten zijn in afgelopen maanden in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen in het veld gerealiseerd. Er hebben zich inmiddels 127 gemeenten aangemeld om lokale coalities te vormen. Lees hier voor de voortgangsrapportage: