DIZRA award voor programma VIPP Babyconnect

20 april 2021

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg met het programma VIPP Babyconnect. De DIZRA award wordt sinds 2020 ieder jaar uitgereikt aan een organisatie in de zorg die zich actief heeft ingezet om te bouwen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg en op het terrein van de referentie architectuur. Vorig jaar was de V&VN de eerste gelukkige winnaar vanwege hun project over e-overdracht. Dat uit alle programma’s en projecten in de digitale gegevensdeling de geboortezorg zodanig is opgevallen dat ze wonnen is een felicitatie waard.  

 “CareCodex is met VIPP Babyconnect actief bezig om samenwerkingsafspraken en een referentiearchitectuur neer te zetten voor de geboortezorg”, schrijft de jury. “Met het toekennen van de DIZRA award spreken we de waardering uit over hoe ze met DIZRA (Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur) aan de slag zijn gegaan. VIPP Babyconnect is actief bezig invulling te geven aan de principes regie op gegevens, gemeenschappelijke taal en FAIR-data, om gegevens niet alleen primair beschikbaar te stellen, maar ook voor secundair gebruik. Zodat daadwerkelijk meervoudig gebruik van data gerealiseerd wordt.” 

Dorine Veldhuyzen en Toon Wezenberg hebben DIZRA award in ontvangst genomen

De prijs kwam als een verrassing, zegt Dorine Veldhuyzen: “We hebben in de afgelopen jaren met veel partijen in het veld gewerkt aan de uitgangspunten in het Framework en vervolgens de realisatie in de proof of concepts. Daarmee hebben we aangetoond dat het werkt. We staan nu aan het begin van het doorvoeren van het Framework en de implementaties in het veld via de infrastructurele oplossingen. Deze award nemen we daarom graag in ontvangst als een aanmoediging. Niet alleen voor het team van VIPP Babyconnect, maar vooral ook voor de cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, secundair datagebruikers en softwareontwikkelaars met wie we hier samen aan werken. Deze award geeft ook erkenning aan de realisatie van Eenheid van Taal en andere standaarden in de zorg, en in het bijzonder in de geboortezorg, die deze aanpak mogelijk maken. Het gaat namelijk niet alleen om techniek, maar met name ook om goede afspraken, zoals in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg worden vastgelegd. Ons uiteindelijke doel is dat de patiënt/cliënt en zorgverlener kunnen beschikken over de juiste zorginformatie op het juiste moment en op de juiste plaats, en dat ook dat data hergebruikt kan worden, zowel in het primaire zorgproces, als voor secundair datagebruik zodat dit veilig, gebruiksvriendelijk en effectief gebeurt.” 

De DIZRA award wordt sinds 2020 ieder jaar uitgereikt aan een organisatie in de zorg die zich actief heeft ingezet om te bouwen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg en op het terrein van de referentie architectuur.  

Kijk hier terug naar de (digitale) uitreiking van de DIZRA Award tijdens de Meet Up van VWS op 19 april 2021.


Lees ook

6 juli 2023
Gegevensuitwisseling

Wegiz vanaf 1 juli in werking

De Wet Electronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is op 1 juli ingegaan. Dat betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens electronisch uit te wisselen.
7 juni 2023
Gegevensuitwisseling

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.
19 april 2023
Gegevensuitwisseling

Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met de WEGIZ is het streven dat deze wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.