Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij

1 april 2021

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis in de geboortezorg, kraam- of jeugdgezondheidszorg. Technische verschillen houden dit tegen. De benodigde aanpassingen zijn kostbaar en een passende oplossing laat nog jaren op zich wachten. Daar komt nu verandering in. Eind maart is tijdens een proef van VIPP Babyconnect in samenwerking met Máxima MC in Eindhoven/Veldhoven duidelijk geworden dat dit door vertaling en datatransport wel mogelijk is – binnen enkele maanden en voor een fractie van de kosten.

Volgens dit concept worden de gegevens van cliënten vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem vertaald
naar zorginformatiebouwstenen (zibs) in FHIR. FHIR is een format voor het vastleggen van
gezondheidsgegevens, onderdeel van de wereldwijde standaard HL7. In de vorm van zibs in FHIR zijn
gegevens leesbaar voor andere zorginformatiesystemen. In principe kan elke softwareleverancier deze
oplossing laten werken met elk ziekenhuisinformatiesysteem.

Samenwerking Máxima MC

Kinderarts en CMIO Thilo Mohns van Máxima MC is betrokken als expert: “Zorgverleners binnen en buiten
het ziekenhuis moeten elkaar goed, gestructureerd en veilig kunnen voorzien van gegevens over hun
patiënten. Dit is een voorwaarde voor goede zorg in transmurale Zorgnetwerken zoals de integrale
geboortezorg. Ik ben blij met dit resultaat omdat het op deze manier voor de gehele geboortezorg goed en
snel kan worden geregeld.”

De geboortezorg werkt al enkele jaren aan verbetering van de veilige digitale gegevensuitwisseling. Bij de
circa 170.000 zwangerschappen per jaar in Nederland werken veel verschillende zorgverleners samen. Zij
hebben daarvoor gedeeltelijk dezelfde gegevens van de (aanstaande) moeder en het kind nodig. Voor
goede zorg is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én de
cliënt beschikbaar is, 24 uur per dag en 7 dagen per week, ook als acute zorg nodig is.


Andere zorgsectoren

De geboortezorg kan snel starten met de uitvoering van dit concept omdat zorgaanbieders in deze sector al
werken volgens dezelfde informatiestandaard, het PWD (Perinataal Woordenboek en Dataset). Als eerste
kan de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op deze manier beschikbaar komen om te delen met zorgverleners via
zorginformatiesystemen en met patiënten en cliënten via PGO’s. De vertaalmodule maakt gebruik van
standaarden die op veel plaatsen in de gezondheidszorg worden toegepast en kan daarom ook een
oplossing zijn voor andere zorgsectoren. De onderliggende vertaaltabellen die hiervoor nodig zijn, zijn
volgens dit concept eigendom van de zorg en het beheer daarvan zal bij een neutrale partij, zoals
bijvoorbeeld Nictiz, komen te liggen.

Meer informatie

Meer informatie over de proef lees je in de Q&A die is opgesteld.

De geboortezorgsector werkt met subsidie van het ministerie van VWS en met ondersteuning van het
versnellingsprogramma VIPP Babyconnect aan veilige digitale gegevensuitwisseling. Voor meer informatie
info@carecodex.org en babyconnect.org.


Lees ook

19 april 2023
Gegevensuitwisseling

Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met de WEGIZ is het streven dat deze wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.
18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...