Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij

1 april 2021

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis in de geboortezorg, kraam- of jeugdgezondheidszorg. Technische verschillen houden dit tegen. De benodigde aanpassingen zijn kostbaar en een passende oplossing laat nog jaren op zich wachten. Daar komt nu verandering in. Eind maart is tijdens een proef van VIPP Babyconnect in samenwerking met Máxima MC in Eindhoven/Veldhoven duidelijk geworden dat dit door vertaling en datatransport wel mogelijk is – binnen enkele maanden en voor een fractie van de kosten.

Volgens dit concept worden de gegevens van cliënten vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem vertaald
naar zorginformatiebouwstenen (zibs) in FHIR. FHIR is een format voor het vastleggen van
gezondheidsgegevens, onderdeel van de wereldwijde standaard HL7. In de vorm van zibs in FHIR zijn
gegevens leesbaar voor andere zorginformatiesystemen. In principe kan elke softwareleverancier deze
oplossing laten werken met elk ziekenhuisinformatiesysteem.

Samenwerking Máxima MC

Kinderarts en CMIO Thilo Mohns van Máxima MC is betrokken als expert: “Zorgverleners binnen en buiten
het ziekenhuis moeten elkaar goed, gestructureerd en veilig kunnen voorzien van gegevens over hun
patiënten. Dit is een voorwaarde voor goede zorg in transmurale Zorgnetwerken zoals de integrale
geboortezorg. Ik ben blij met dit resultaat omdat het op deze manier voor de gehele geboortezorg goed en
snel kan worden geregeld.”

De geboortezorg werkt al enkele jaren aan verbetering van de veilige digitale gegevensuitwisseling. Bij de
circa 170.000 zwangerschappen per jaar in Nederland werken veel verschillende zorgverleners samen. Zij
hebben daarvoor gedeeltelijk dezelfde gegevens van de (aanstaande) moeder en het kind nodig. Voor
goede zorg is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én de
cliënt beschikbaar is, 24 uur per dag en 7 dagen per week, ook als acute zorg nodig is.


Andere zorgsectoren

De geboortezorg kan snel starten met de uitvoering van dit concept omdat zorgaanbieders in deze sector al
werken volgens dezelfde informatiestandaard, het PWD (Perinataal Woordenboek en Dataset). Als eerste
kan de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op deze manier beschikbaar komen om te delen met zorgverleners via
zorginformatiesystemen en met patiënten en cliënten via PGO’s. De vertaalmodule maakt gebruik van
standaarden die op veel plaatsen in de gezondheidszorg worden toegepast en kan daarom ook een
oplossing zijn voor andere zorgsectoren. De onderliggende vertaaltabellen die hiervoor nodig zijn, zijn
volgens dit concept eigendom van de zorg en het beheer daarvan zal bij een neutrale partij, zoals
bijvoorbeeld Nictiz, komen te liggen.

Meer informatie

Meer informatie over de proef lees je in de Q&A die is opgesteld.

De geboortezorgsector werkt met subsidie van het ministerie van VWS en met ondersteuning van het
versnellingsprogramma VIPP Babyconnect aan veilige digitale gegevensuitwisseling. Voor meer informatie
info@carecodex.org en babyconnect.org.


Lees ook

13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...
6 juli 2023
Gegevensuitwisseling

Wegiz vanaf 1 juli in werking

De Wet Electronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is op 1 juli ingegaan. Dat betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens electronisch uit te wisselen.
7 juni 2023
Gegevensuitwisseling

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.