De tool Klantroutes Kansrijke Start is live!

25 mei 2020

In de samenwerking tussen professionals gaat het steeds om de vraag: welke route in het zorg- en hulplandschap is voor welke doelgroep het meest passend? Klantroutes zijn een middel om te zorgen dat (aanstaande) ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgen vanuit de zorg, hulpverlening of vanuit het informele netwerk. Wanneer klantroutes duidelijk zijn, kan de zorg zo ingericht worden dat een doelgroep scherper en tijdig in beeld komt en (zonder wachtlijsten) in contact komt met de juiste ondersteuning. De klantroutes zijn vooral bestemd om afspraken te maken over voorzieningen die in de gemeente of regio beschikbaar moéten zijn en de afstemming tussen die voorzieningen.

Relatie Routekaarten-Klantroutes

Duidelijke klantroutes, met afspraken over de benodigde voorzieningen, is een randvoorwaarde om iedereen de juiste zorg te kunnen geven. Voor adequate zorgtoeleiding hebben professionals echter meer nodig: wie biedt welke zorg aan? Bij welke professional of organisatie moet ik zijn? Hiervoor kunnen routekaarten (soms ook zorgpaden genoemd) worden gebruikt. Dit zijn sociale kaarten op het raakvlak van medisch en sociaal domein en deze worden ontwikkeld voor adequate verwijzing tussen beide domeinen. Zorgpaden bieden duidelijkheid over wie wat doet en bieden daarmee ondersteuning voor het maken van beslissingen op casus-niveau.

Klantroutes bouwen of verbeteren

Het bouwen of verbeteren van klantroutes bestaat uit verschillende stappen:

  • Doelen vaststellen en doelgroepen onderscheiden, zodat per doelgroep een passend aanbod kan worden gedaan: Basiszorg voor alle (aanstaande) ouders, een steuntje in de rug of extra steun waar nodig.
  • Zorg- en hulplandschap in de lokale situatie inrichten, langs de tijdlijn van de eerste 1000 dagen, zodat klantroutes in het zorg- en hulplandschap kunnen gemaakt worden, waardoor de juiste zorg op het juiste moment bij de juiste doelgroep terecht komt (met als doel de gestelde doelen te behalen).
  • Bij elke stap is ook aandacht nodig voor digitale zorg.

De klantroute is een van de vele tools die ontwikkeld zijn binnen Kansrijke Start. De interactieve tool en meer informatie kun je vinden via deze link.

Via de website van het ministerie van VWS staan linken naar andere tools zoals de menukaart en de zelfanalysetool.

Heb je vragen over een van de tools van Kansrijke Start? Neem contact op met annekatrienausems@collegepz.nl van het CPZ.


Lees ook

1 juni 2023
Kansrijke Start

Webinar 31 mei 'Een Kansrijke Start met GALA en SPUK' terugkijken

Wat je als professionals in Kansrijke Start over het GALA en SPUK moet weten Op vrijdag 3 februari 2023 is...
16 mei 2023
Kansrijke Start

Regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’

Na de succesvolle conferentie 'Samen voor een Kansrijke Start' nu een vervolg met de Regiotour.
10 mei 2023
Kansrijke Start

Webinar CenteringZorg en Kansrijke Start

Op dinsdag 25 april organiseerden wij van 20:00 tot 21:00 uur, live vanuit de studio, het webinar CenteringZorg en Kansrijke...