Nieuws Beter signaleren kwetsbaarheid: van...

Beter signaleren kwetsbaarheid: van onderzoek naar actie

1 juli 2021

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start is afgelopen najaar onderzocht in hoeverre eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en -verpleegkundigen niet medische kwetsbaarheid signaleren, en welke drijfveren, obstakels en aanknopingspunten er zijn voor het verbeteren van het signaleren van deze niet medische kwetsbaarheid.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een subwerkgroep bestaande uit verschillende vertegenwoordigers van organisaties in en rond de geboortezorg (een overzicht hieronder) besproken en omgezet naar concrete acties. Doel van deze acties is het verder verbeteren van het signaleren van niet medische kwetsbaarheid. De concrete acties zijn bijvoorbeeld:

 • het stimuleren van het gebruik van gevalideerde vroegsignaleringsinstrumenten
 • het ontwikkelen van scholing rondom de signalering
 • stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale JGZ-domein gestimuleerd kan worden ten behoeve van beter signaleren

De acties zijn verdeeld over drie thema’s te weten; Signaleren, Samenwerking en Scholing.

Deze subwerkgroep ‘beter signaleren’ is onderdeel van de Goede Starttafel van het CPZ waar partijen uit de geboortezorg en de JGZ samen komen voor beleidsafstemming. De concrete acties zijn recent opgenomen in een werkagenda waarvan betrokken partijen aangegeven hebben dat er een groot draagvalk is bij hun achterban voor het uitwerken van deze werkagenda.

Om een beter totaalbeeld te krijgen van de obstakels en drijfveren rondom het signaleren van niet medische kwetsbaarheid in de geboortezorgketen wortd het onderzoek zoals dat eerder is uitgevoerd herhaald binnen de kraamzorg en de gynaecologie. De onderzoeksresultaten worden in november 2021 verwacht. De subwerkgroep ‘beter signaleren’ wil ook met deze resultaten aan de slag!

Deelnemende organisaties aan de subwerkgroep ‘beter signaleren’ zijn:

 • AJN, Jeugdartsen Nederland
 • Arts en Leefstijl
 • Bo Geboortezorg
 • CPZ, College Perinatale Zorg
 • GGD GHOR Nederland
 • KNOV, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • NCJ, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • NVK, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • NVOG, Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie
 • V&VN, Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen – vertegenwoordiging voor O&G verpleegkundigen
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Je vindt hier het complete onderzoekrapport.

Het CPZ heeft een wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen samengesteld, waarin o.a. ruime aandacht wordt besteed aan screeningsinstrumenten. Je vindt het hier.


Lees ook

1 augustus 2022
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start juli 2022

In de nieuwsbrief Kansrijke Start juli meer over het Prenataal huisbezoek door de JGZ, wat vanaf 1 juli is ingegaan....
26 juli 2022
Kansrijke Start

Workshop implementatie prenataal huisbezoek JGZ

Op 1 juli 2022 ging de wijziging van de Wet publieke gezondheid in, waarin staat dat alle gemeenten een prenataal...
13 juli 2022
Kansrijke Start

Netwerkkaart kansrijke Start belangrijk instrument binnen de lokale coalities

Nog niet alle beschikbare tools worden even goed gevonden Behulpzame tools en instrumenten beschikbaar In het kader van het Actieprogramma...