Babysterfte daalt door betere samenwerking gemeente en geboortezorg

Overzicht
Home > nieuws > Babysterfte daalt door betere samenwerking gemeente en geboortezorg

Intensieve begeleiding van zwangere vrouwen met meervoudige problemen lijkt te werken in Rotterdam. Jaren gelden kwam Eric Steegers, hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie aan het Erasmus MC, er al achter dat er grote verschillen bestaan tussen wijken in Rotterdam en de kansen van kinderen. Onderzoek wees uit dat achterstand en armoede deze verschillen veroorzaken. Samen met de gemeente Rotterdam en de stichting ‘Verre Bergen’ begon het Erasmus MC het project ‘Moeders van Rotterdam’. Door zwangere vrouwen intensief te begeleiden en helpen bij het oplossen van problemen zoals schulden, slechte huisvesting of huiselijk geweld wordt stress bij zwangere vrouwen aangepakt. En stress is erg schadelijk voor de gezondheid van moeder en kind. Inmiddels zijn honderden zwangere vrouwen in de Rotterdam binnen het project begeleid. Officiële onderzoeksresultaten worden in 2022 verwacht maar de intensieve begeleiding lijkt te werken. Steegers hoopt dat dergelijke projecten, waarbij medisch- en sociaal domein samen optrekken, landelijke navolging krijgen.

Meer informatie lees je op Rijnmond. Of beluister het interview met Eric Steegers bij Stax&Toine op NPO Radio 1.