Terugkijken: Alle informatie over de nieuwe PREM

13 juli 2022

Vanaf 1 jan 2023 gaan we met de PREM Geboortezorg aan de slag!

De Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM Geboortezorg, is een nieuwe vragenlijst die voor alle zorgprofessionals de mogelijkheid biedt om van de cliënt feedback te krijgen over de geboden zorg.
Tijdens een webinar, dat je hieronder kunt terugkijken, gaven 8 experts alle ins & outs over deze verbeterde cliëntmeting, een antwoord op de vraag wat er nodig is om het te implementeren en inzicht in wat het je op gaat leveren.

Animatie meten Cliëntervaringen in de Geboortezorg

Over de sprekers:

Angelique Haringsma, Kinderarts en neanatoloog
Angelique is kinderarts en neanatoloog in het Franciscus Gasthuis en Vlietland en secretaris van het sectiebestuur neonatologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NvK). Zij is ook mede-oprichtster van Het Kleine Helden Huis, waar alle nazorg voor te vroeg geboren kinderen onder één dak wordt gegeven in een rustige, veilige en niet klinische omgeving.

Eric Hallensleben, Voorzitter Federatie van VSV’s
Eric is van oorsprong psycholoog. Hij is 25 jaar werkzaam geweest als gynaecoloog in het Groene Hart Ziekenhuis, 22 jaar voorzitter van VSV InZwang, 8 jaar bestuurder van MSB Gouda, oprichter en voorzitter van de Federatie van VSV’s, lid van de Werkgroep Indicatoren, lid Expertgroep Eenheid van Taal en lid Kerntafel Babyconnect.

Corina Munts, Beleidsadviseur Bo Geboortezorg         
Corina is sinds 2017 werkzaam als Beleidsadviseur bij Bo Geboortezorg. Lid werkgroep indicatoren.

Arie Franx, Hoogleraar verloskunde Erasmus MC
Arie is hoogleraar verloskunde, met aandachtsgebied vroege levensloop gezondheid, waardegedreven zorg, zwangerschapscomplicaties en global health. Co-chairman van het Linnean Initiatief, een netwerk met als doel de implementatie van waardegedreven zorg versnellen.


Sannemarij Ridder, Zorgdeskundige Kraamzorg Het Groene Kruis
Sannemarij was ten tijde van de pilot werkzaam als eerstelijns verloskundige bij Neeltje Verloskundigenpraktijk en als bestuurslid van het Ommelander VSV (OZG Scheemda) ook contactpersoon voor de pilot van de PREM. Op dit moment werkzaam als zorgdeskundige bij Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en BabythuisZorg. 

Ilse van Ee, Adviseur patiëntenbelang Patiëntenfederatie Nederland
Ilse heeft al ruim 14 jaar ervaring bij de inbreng van het patiëntenperspectief. Sinds 2021 actief bij de Patiëntenfederatie op de geboortezorg. Ilse draagt graag haar steentje bij om het perspectief van cliënten rondom deze zo belangrijke periode in het leven in te brengen. Patiënten hebben hun ervaringen en eigen inzichten en die zijn relevant. 

Bob Radder, Senior Programmamanager Innovatie & ICT bij KNOV Bob is senior programmananager bij het KNOV, hij houdt zich bezig met digitale gegevensuitwisseling, kwaliteitsindicatoren en technologie & E-health.

Sanne Koole, Adjunct-directeur Perined
Sanne is betrokken bij de ontwikkeling van de PREM. Om de landelijke uitvraag en verwerking uniform te laten verlopen is deze taak vanaf 2022 onderdeel van de subsidie die door het Ministerie van VWS aan Perined is toegekend.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...