Actieplan kraamzorgsector digitale gegevensuitwisseling 2020-2022

23 april 2021

De kraamzorgsector wil een inhaalslag maken om digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de sector te realiseren. Daarmee kunnen de kraamgegevens straks ook veilig digitaal worden uitgewisseld met cliënten en zorgverleners en voldoet de sector aan de nieuwe wetgeving. Om dit voor elkaar te krijgen, is extra tijd en capaciteit nodig. Een actieplan is ontwikkeld om deze inhaalslag mogelijk te maken. Bo Geboortezorg heeft woensdag 21 april het onderstaande bericht naar haar leden gestuurd:

De afgelopen maanden hebben Bo, het KCKZ, de NBvK, Nictiz en VIPP Babyconnect een actieplan opgesteld om een inhaalslag te maken in de kraamzorg voor wat betreft digitalisering en digitale gegevensuitwisseling. Dit plan geeft de gezamenlijke, landelijke doelen weer. De uitvoering van dit plan vergt de komende jaren extra tijd en capaciteit van Bo, het KCKZ en de NBvK. Bo heeft hier met het ministerie van VWS en Babyconnect over gesproken en naar aanleiding daarvan heeft VWS middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor de komende twee jaar voor Bo, het KCKZ en de NBvK.

Met het oog op onder andere de nieuwe wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is de sector toe aan deze versnelling op het gebied van digitalisering.

Bekijk hier het gezamenlijke actieplan, opgesteld door Bo, NBvK, KCKZ, Nictiz en VIPP Babyconnect.

Landelijke en regionale aanpak

Er zijn vragen omtrent de landelijke en regionale aanpak van VIPP Babyconnect. Bo en Babyconnect hebben samen afgestemd waar en hoe landelijke zaken opgepakt kunnen worden en welke taken regionaal belegd zijn. Het een sluit het ander niet uit: wat er landelijk opgepakt wordt, kan regionaal worden meegenomen. Met de landelijke faciliteiten is tegemoet gekomen aan de vraag van kraamzorgorganisaties. Om gebruik te maken van de subsidiegelden en afspraken te maken in de regio, moeten kraamzorgorganisaties zich wel bij een regionaal partnerschap aansluiten. Uiteraard kan hetgeen landelijk wordt opgepakt, mee worden genomen naar de regio.

Laatste tranche subsidieaanvraag juni

Juni 2021 is de laatste tranche en de laatste mogelijkheid voor subsidieaanvraag van VIPP Babyconnect. Op 1 juni moeten deze subsidieaanvragen binnen zijn bij het programmabureau van Babyconnect. Kraamzorgorganisaties worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij een regionaal partnerschap, via een samenwerkingsverband van VSV’s uit je werkgebied of via het betreffende KSV.

Ondersteuning nodig? Kijk hier!


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...