Handreiking PDCA-cyclus ketenindicatoren

In de handreiking PDCA-cyclus ketenindicatoren, opgesteld door de KNOV, in samenwerking met de NVOG en Bo Geboortezorg wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een VSV de PDCA-cyclus kan toepassen op uitkomsten van ketenindicatoren.