Format & planning plan van aanpak implementatie ZIG

In juli 2017 zal er volgens de planning in het plan van aanpak voor de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg een plan van aanpak gerealiseerd moeten zijn voor alle VSV’s. Dit format plan van aanpak kan samen met de onderlegger plan van aanpak als hulpmiddel dienen.