Nieuwsberichten

Filter op:

5 oktober 2023
Actueel/nieuws

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de analyse voor de totstandkoming van de agenda zijn gefaciliteerd door...
21 september 2023
Actueel/nieuws

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met 5,7,8 en 9B aan te leveren over verslagjaar 2022. Dit...
21 september 2023
Actueel/nieuws

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV’s of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV’s en ziekenhuizen die gefuseerd zijn. Door een fusie van VSV’s of ziekenhuizen...
24 augustus 2023

Resultaten eerste zeven maanden PREM: cliëntenervaringen zeer positief

Vanaf 1 januari 2023 is het meten van de cliëntervaringen met de PREM-vragenlijst verplicht. De resultaten over de eerste zeven maanden zijn nu bekend, er zijn inmiddels 12.000 vragenlijsten ingevuld....
23 augustus 2023
Agenda

Webinar ‘Samen beslissen – ervaringen in de praktijk’

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar ‘Samen beslissen’ vanuit onze studio. De geboortezorgpartijen en de Patiëntenfederatie hechten veel...
18 juli 2023
Actueel/nieuws

ZonMw Onderzoeksagenda ‘Integrale geboortezorg 2023’ beschikbaar

Deze onderzoeksagenda geeft aan waar de komende jaren qua kennisontwikkeling op ingezet zou moeten worden.
13 juli 2023
Actueel/nieuws

Uitstel aanlevering deel indicatoren Integrale geboortezorg 2022

Door technische problemen verleent het Zorginstituut Nederland uitstel voor aanlevering van een deel van de indicatoren Integrale Geboortezorg 2022 tot uiterlijk 1 mei 2024.
27 juni 2023

Terugblik digitaal spreekuur voor onderzoekers PREM data

26 juni organiseerden wij in samenwerking met Perined een online openbaar digitaal spreekuur voor onderzoekers over het gebruik van de PREM data. Caroline van Weert, Beleidsadviseur CPZ, en Sanne Koole,...
15 juni 2023

Openbaar digitaal spreekuur ‘Gebruik PREM voor onderzoek’ voor onderzoekers op 26 juni

Wil je als onderzoeker graag clëntervaringen meenemen in je onderzoek in de toekomst ? En wil je onnodige dubbelingen voorkomen ter bevordering van de response en de vergelijkbaarheid? Wil je...
15 juni 2023

Update PREM en meest gestelde vragen

Eerste overzicht van de stand van zaken eind mei. Bevallen moeders ontvangen binnen twee á zes weken na de bevalling een vragenlijst. Na twee weken wordt er nog een herinnering...