Home Corona

Laatste nieuws over Corona

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Branche- en beroepsorganisaties zijn hard aan de slag om richtlijnen en protocollen voor hun achterbannen te maken. Op onze site brengen wij al deze informatie samen en plaatsen we actuele, voor de geboortezorg relevante, informatie over het coronavirus.

Kan ik je helpen?

  • Actueel

Update veel gestelde vragen voor zwangeren

veel gestelde vragen voor zwangeren Voor specifieke informatie voor de zwangere zelf kun je het best verwijzen naar https://allesoverzwanger.nl/

lees meer
  • Actueel

Zwangerschap en Corona voor laaggeletterden

Begrijpelijke informatie over zwangerschap en bevallen in Corona-tijden voor laaggeletterden van Pharos, KNOV, NVOG en CPZ. Deze pagina is inmiddels…

lees meer
  • Actueel

Veelgestelde vragen rondom coronavirus door de NZa beantwoord

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een pagina ingericht waarop antwoord wordt gegeven op vragen rondom het coranavirus voor de geboortezorg.…

lees meer
  • Actueel

Verruiming geboortezorgmaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de geboortezorgpartijen gekeken naar mogelijke verruimingen binnen…

lees meer
  • Actueel

Digitale besluitvorming binnen VSV's en IGO's

In de huidige coronatijd komt de vraag op of besluitvorming binnen VSV’s en IGO’s al dan niet digitaal kan. Aanleiding…

lees meer
  • Actueel

Gehoorscreening weer van start

De gehoorscreening voor pasgeborenen wordt per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk…

lees meer

Bijeenkomsten tijdens corona

Voor het houden van bijeenkomsten adviseert het CPZ om de landelijke richtlijnen aan te houden, zoals vermeld in de factsheet…

lees meer

Update psychische druk zorgprofessionals

Artsen en zorgprofessionals werken momenteel onder extreme omstandigheden. Iedereen wil patiënten zo goed mogelijk helpen, maar we weten nog niet…

lees meer

Groepsgewijze online zwangerschapsbegeleiding in COVID-19 tijd

Stichting Centering Nederland heeft een gratis workshop ontwikkeld voor verloskundigen en kraamzorgorganisaties die tijdens de COVID-19-tijd online zwangerschapsbegeleiding willen bieden…

lees meer

Update beschermende middelen: Niet voorhanden? Meld je bij inspectie

Het is van belang dat, als er volgens de RIVM-richtlijnen zorg moet worden verleend maar geen passende beschermingsmiddelen voorhanden zijn,…

lees meer

Animatie corona in begrijpelijke taal

Voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven is de informatie over het coronavirus…

lees meer

Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik zijn?

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de…

lees meer

Gevolgen van het coronavirus voor het stimuleringsprogramma Kansrijke Start

De meeste bijeenkomsten van lokale coalities rondom Kansrijke Start zullen de komende periode niet doorgaan. Veel organisaties zijn druk bezig…

lees meer

Migranten in Nederland: geboortezorg tijdens de COVID-19 pandemie

Onderstaande informatie en adviezen zijn afkomstig van de werkgroep Geboortezorg Asielzoekers (COA, GGD, KNOV, NVOG, GZA) Zoals eerder bekend is…

lees meer

Handleiding Online Centering

Voor verloskundigen die Centering geschoold zijn, ontwikkelde Stichting Centering een handleiding, zodat verloskundigen hun Centering-groepen-online kunnen voortzetten. Overal in het…

lees meer

Richtlijn JGZ Covid-19

Met oa informatie over hielprik en gehoorscreening Op https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/beleid-jgz/ vind je aanvullende informatie. meer nieuws op Corona themapagina

lees meer

Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus

Het ministerie van VWS is op korte termijn op zoek naar creatieve oplossingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en…

lees meer

Update beschermende middelen

In de stand-van-zaken brief van de minister over COVID-19 van 7 april jl wordt o.a. over persoonlijke beschermende middelen gesproken.…

lees meer

Stoppen met roken en Corona

Zwangere vrouwen en ouders kunnen zich momenteel zorgen maken over hun eigen gezondheid en die van hun (ongeboren) kind. Ze…

lees meer

Testbeleid Corona voor verloskundigen en kraamzorg

Aanvulling op eerder bericht: Inmiddels is richtlijn testbeleid voor verloskundigen en kraamzorg gepubliceerd: Bij een medewerker met symptomen van COVID-19…

lees meer

Financiële steun beschikbaar voor zorgaanbieders tijdens de coronacrisis.

Wanneer zorgaanbieders inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op…

lees meer

Uurtarieven kraamzorgaanbieders tijdelijk verhoogd

De zorgverzekeraars hebben besloten om de tarieven voor kraamzorgorganisaties tijdelijk te verhogen. De coronacrisis vereist extra maatregelen bij de verzorging…

lees meer

Beveiligde website voor delen cliëntgegevens in de geboortezorg

Het delen van zorggegevens tussen zorgverleners onder de huidige bijzondere omstandigheden blijkt niet eenvoudig. Daarom stelt stichting CareCodex vanaf vandaag een beveiligde website…

lees meer

Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 3 april 2020 Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 3 april 2020).…

lees meer

Zwangeren en pasgeborenen kunnen goed terecht in ziekenhuis. Eventuele zorgen adresseren in regioverband

Het is belangrijk dat zwangeren en pasgeborenen goed en op tijd medische hulp krijgen. Zwangeren en pasgeborenen kunnen nog steeds…

lees meer

Corona-informatie voor laaggeletterden

Handzaam product van Pharos. Speciaal voor laaggeletterden en anderstaligen. meer nieuws op Corona themapagina

lees meer

Zwangerschap & Corona: consult en bevalling: moet dat nu alleen?

KNOV en NVOG adviseren hun leden de zwangere alleen te laten komen voor routineconsulten. Zwangeren in het ziekenhuis kunnen voor…

lees meer

Flowchart aangepast beleid neonaat

Beleid neonaat bij zwangere vrouw met mogelijke SARS-CoV-2 (Corona) infectie is aangescherpt. Je vindt de aangepaste flowchart site van de…

lees meer

Tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening. Hielprik gaat door

Vanaf 24 maart is er een tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dit duurt in elk…

lees meer

Poliklinische bevallen in tijden van Corona: lokale afspraken

NVOG, KNOV, NVK en Bo Geboortezorg hebben op 18/03/2020 verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg opgeroepen lokaal afspraken te maken om…

lees meer

Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd…

lees meer

Herziene flowchart zwangerschap en baring Covid-19

Update 18 maart 2020 De herziene Flowchart SARS-CoV-2 beleid tijdens de zwangerschap en baring is opgesteld door de NVOG, NVK…

lees meer

Geboortezorgpartijen: Flowchart Perinataal Beleid en Covid-19

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent COVID-19 en het sinds 12-03-2020 ingestelde beleid om niet iedereen meer te testen,…

lees meer

RCOG-richtlijn Coronavirus (NVOG, KNOV, NVK, RIVM)

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de…

lees meer

Zo werken we schoon

Instructiekaart NHG tbv Covid-19 meer nieuws op de Corona themapagina

lees meer

KNOV en Covid-19: meer telefonisch consult en minder controles in de praktijk

De KNOV voert nauw overleg met alle partners. Verbinden in de regio is van groot belang. Voor verloskundigen is het…

lees meer

Kraamzorg en Covid-19: regio-afstemming via VSV – ROAZ noodzakelijk

Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van…

lees meer

Nieuwsbrief maart Kansrijke Start – Een andere wending

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de coronacrisis. Via het Kennisnetgeboortezorg is een overzicht van veelgestelde vragen beschikbaar en…

lees meer

update Corona 14 maart: haak aan bij ROAZ en GGD in regio

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking…

lees meer

informatie Coronavirus

Wij merken dat er behoefte is aan informatie over de maatregelen die geboortezorgprofessionals kunnen nemen tegen het coronavirus. Hierbij informeren…

lees meer

Vraag en antwoord voor zwangeren

Nee, dat kan ik principe niet. Overlegt u de mogelijkheden alstublieft met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

ja, in principe kan dat vanaf 11 mei weer. Overlegt u de mogelijkheden alstublieft met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

 

Ja, neem wel eerst telefonisch contact op met uw behandelend verloskundige, huisarts of gynaecoloog: zij zullen kijken waar en wanneer uw echo-onderzoek het beste kan plaatsvinden.

 

U en uw baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor Coronapatiënten gebeurt in een beschermde omgeving. U komt dus niet in de buurt van Coronapatiënten. Bel in alle gevallen eerst met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

We weten niet of een zwangere vrouw ernstiger ziek wordt van het Coronavirus dan een vrouw die niet zwanger is. We weten wel dat een zwangere vrouw die ziek wordt van een ander virus meer kans heeft op longproblemen.

U en/of uw baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor Coronapatiënten gebeurt in een beschermde omgeving. Overlegt u in alle gevallen eerst met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Uw partner mag bij de bevalling zijn. Daarnaast mag u 1 extra persoon kiezen die bij de bevalling is. Bijvoorbeeld uw moeder, zus, of een vriendin. Neem uw kinderen niet mee maar vraag een oppas bij u thuis.

Het kan zijn dat de extra persoon niet in ieder ziekenhuis mee mag naar de bevalling. Vraag bij uw ziekenhuis wat er wel of niet mag.

Dit is het advies van de beroepsvereniging van verloskundigen en gynaecologen (KNOV en NVOG).

Vanaf 11 mei 2020 mag u uw partner weer meenemen naar de controleafspraken bij uw verloskundige. In de meeste ziekenhuizen kunt u ook weer uw partner meenemen. Vraag bij uw ziekenhuis wat er wel of niet mag.

 

De hielprik gaat door. De gehoortest was tijdelijk stopgezet, maar is sinds 4 mei jl weer opgestart.

U kunt zeker in het ziekenhuis bevallen als het medisch gezien noodzakelijk is dat u in het ziekenhuis bevalt..

Is het voor u niet noodzakelijk in het ziekenhuis te bevallen maar wilt u dat graag? Dan kan dat in de meeste ziekenhuizen. Vraag na bij uw verloskundige of gynaecoloog wat er bij u in de buurt mogelijk is.

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg proberen te zorgen dat in zoveel mogelijk ziekenhuizen zwangere vrouwen terecht kunnen voor de bevalling.

Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis.

Beval je thuis, dan is het beter dat je geen kraambezoek krijgt. Zeker niet als iemand klachten heeft. Bijvoorbeeld hoesten, niezen, snot in je neus, keelpijn of koorts.

Er mag geen kraambezoek komen als de kraamverzorgende bij jou thuis is.

Nee. Als u onder controle bent van een verloskundige, kunt u daar blijven. Wel raden we aan om groei-echo’s van de baby te laten maken.

Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet zo. Wij raden aan om borstvoeding te geven met een mondkap en extra hygiënemaatregelen te volgen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). U kunt wel de baby besmetten met het Coronavirus als de baby dicht bij u is. U kunt ook kolven en de gekolfde melk door een gezond persoon aan uw baby laten geven. Lees meer informatie op de website van de borstvoedingsraad Nederland.

 

Wij adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Hier kunnen wij de baby in de buik de gaten houden met apparatuur zoals het cardiotocogram en CTG. Als u meer dan 14 dagen geleden het Coronavirus had, dan kunt u wel thuis bevallen.

Bel met uw verloskundige of gynaecoloog om te vragen wat u nu het beste kunt doen.

Tot nu toe hebben zwangere vrouwen met het Coronavirus niet vaker een miskraam of zwangerschapsverlies gehad dan zwangere vrouwen die niet besmet zijn met het Coronavirus.

Er worden er wel iets meer baby’s te vroeg geboren van moeders die het Coronavirus hebben. We weten nog niet zeker of dit echt door het Coronavirus komt.

Tot nu toe is er geen zwangere vrouw bekend bij wie de baby in de buik het Coronavirus heeft gekregen van de moeder. Ook tijdens de bevalling is er tot nu toe geen baby ziek geworden van het Coronavirus bij de moeder. Baby’s in de buik en na de bevalling zijn onderzocht of zij het virus hebben. Het virus zat niet in het vruchtwater, niet in het bloed in de navelstreng, niet in de keel van de baby en niet in de borstvoeding. Wel kan een moeder die het Coronavirus heeft haar baby besmetten na de bevalling. Bijvoorbeeld als zij haar baby knuffelt. Het is dan belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen die het verspreiden zoveel mogelijk voorkomen.

Waarschijnlijk is een zwangere vrouw niet meer vatbaar om het Coronavirus te krijgen. We weten dit niet zeker.

Kijk op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Hier kunt u zien of er een reden is om u te laten testen op het Coronavirus. Bel met uw huisarts als u twijfelt. U kunt dan bespreken of u zich moet laten testen of niet.

Gaat u naar de verloskundige of gynaecoloog en denkt u dat u misschien besmet bent met het Coronavirus? Bel u dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat u er heen gaat.