• Gepubliceerd op 13 september 2018

Lancering actieprogramma Kansrijke Start

Minister Hugo de Jonge van VWS wil dat kwetsbare zwangeren en partners voor de bevalling ondersteund en begeleid worden en…

  • Gepubliceerd op 5 november 2018

Flitspeiling Kansrijke Start

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de doelgroep bekend is met het belang van de eerste 1000…

  • Gepubliceerd op 20 december 2018

Slimme samenwerking tussen geboortezorg en NCJ voor een kansrijke start voor elk kind

Eind november was het eerste denk-diner over slimmer samenwerken voor een kansrijke start voor elk kind in Nederland, met partijen…

  • Gepubliceerd op 22 februari 2019

Impuls Kansrijke Start voor GIDS-gemeenten

Minister Hugo de Jonge heeft GIDS-gemeenten uitgenodigd een belangrijker rol te gaan spelen om pasgeboren baby’s een kansrijke start te…

  • Gepubliceerd op 19 maart 2019

Hoeveel kinderen hebben een ‘valse’ start bij de geboorte in mijn gemeente?

‘Hoeveel kinderen in mijn gemeente hebben een ‘valse’ start door vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht?’, ‘Hoeveel baby’s in onze…

  • Gepubliceerd op 18 april 2019

Verbinden medisch en sociaal domein centraal op kickoff Kansrijke Start

Op donderdag 11 april deelden (potentiële) deelnemers van lokale coalities Kansrijke Start kennis, inzichten, factoren of simpelweg ingangen met elkaar.…

  • Gepubliceerd op 18 april 2019

‘Preconceptiezorg essentieel voor kansrijke start voor elk kind’

‘Een goede start is cruciaal voor elk mensenleven. Zo’n start vereist dat ouders gezond aan een zwangerschap beginnen.  Preconceptiezorg levert…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2019

Actieprogramma Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst.…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2019

Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

In deze folder wordt uitgelegd wat het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start inhoudt en welke ondersteuning Pharos biedt: Stimuleringsprogramma lokale…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2019

Startbijeenkomst lokale coalities Kansrijke Start

Op donderdag 11 april deelden (potentiële) deelnemers van lokale coalities Kansrijke Start kennis, inzichten, factoren of simpelweg ingangen met elkaar.…