Workshop: Informatiemarkt Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

In deze workshop gaven sprekers uit diverse VSV’s een pitch over een inhoudelijk onderdeel uit de zorgstandaard. Het implementatieplan van de zorgstandaard vormde hierin de basis. De onderstaande elementen kwamen aan bod. Per onderwerp hielden verschillende professionals een korte pitch.

Na de pitches gingen de deelnemers in gesprek met de diverse sprekers en kregen op die manier antwoord op voor hun relevante vragen en tips vanuit het veld waarmee ze in het eigen VSV aan de slag konden.  

Fase 0
  • Plan van aanpak VSV Slinge
Fase 1
  • Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking – methodiek voor ontwikkeling van multidisciplinaire transmurale zorgpaden door zorgprofessionals uit de 1e, 2e en 3e lijn. – verloskundig consortium Limburg (
  • Interprofessioneel geboortezorgteam – Multidisciplinair overleg ‘sociale problematiek’ – VSV Midden Kennemerland.
  • Zwangere en ongeboren kind centraal – Maar hoe dan? – Martine Hollander, gynaecoloog RadboudMC
  • Pre,- post, natale zorg – Integrale zorgpaden in grote steden – IGO HGJC i.o. (Den Haag e.o.)
  • Pre,- post, natale zorg – Integraal huisbezoek door kraamzorg – Kraamzorgorganisatie Groenekruis
  • Acute zorg – Transmuraal Incidenten Melden (TIM) – Westfries Gasthuis Hoorn
Materialen op de website: