Welke informatie is beschikbaar over hoe om te gaan met vragen van vrouwen die buiten de richtlijnen vallen dan wel af te wijken van zorgaanbod in de Zorgstandaard?

In de kennisbank staat informatie hierover. Onderstaande richtlijn is opgesteld door VSV: Verloskundige kringen De Kempen-Eindhoven-Strabrecht Máxima Medisch Centrum en het Catharina ziekenhuis en geeft informatie hierover:
Zorgvraag buiten richtlijnen

Tijdens het CPZ Jaarcongres in november gaven verschillende geboortezorgprofessionals een presentatie over elementen uit de Zorgstandaard, waaronder over dit vraagstuk:
Workshop zorgstandaard integrale geboortezorg tijdens CPZ Jaarcongres

De KNOV en NVOG hebben samen een leidraad gemaakt voor zorgvragen buiten de richtlijnen:
Leidraad zorgvraag buiten de richtlijnen
Handreiking zwangeren die toediening van bloedtransfusie weigeren