Wanneer zal het ICHOM-model voor de geboortezorg beschikbaar zijn?

De cliënt ICHOM Moeder en Kindzorg (Value Based Health Care) wordt momenteel door een aantal ziekenhuizen, waaronder academische centra, geschikt gemaakt voor de Nederlandse geboortezorg. De vragenlijsten zijn medio 2019 beschikbaar gesteld voor gebruik op de CPZ website.

Half 2019 hebben zeven VSV’s de ICHOM indicatorenset, inclusief cliëntervaringsmetingen en patiëntgerelateerde uitkomstmetingen (PROMS) als patiëntgerelateerde ervaringen met de zorgvragenlijsten (PREMS) getest.

Deze regio’s zijn van start in een tweejarige pilot. Dat betekent dat eind 2021 de conclusies en aanbevelingen uit deze pilot bekend zijn. Op basis van de ervaringen van de zeven VSV’s kan de indicatorenset Integrale Geboortezorg dan voor verslagjaar 2023 worden aangepast.