Nieuwe documenten uitkomstenset (ICHOM) BUZZ-project beschikbaar!

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwe documenten uitkomstenset (ICHOM) BUZZ-project beschikbaar!

In de VSV’s die deelnemen aan het BUZZ-project wordt hard gewerkt om de pilots voor te bereiden. Verwacht wordt dat de eerste pilots om patiëntgerapporteerde uitkomsten te gaan meten en te bespreken in de spreekkamer eind dit jaar starten.

Door voortschrijdend inzicht en alle voorbereidingen zijn er ondertussen ook enkele nieuwe documenten opgeleverd, die helpen bij de implementatie. Zo is er een informatiebrief voor patiënten opgesteld waarin in helder Nederlands wordt uitgelegd wat de bedoeling is van de vragenlijsten. Ook is er een standaard tekst opgesteld voor de ‘informed consent’ die iedere zwangere moet invullen om aan te geven of zij wel of niet toestemming geeft dat haar antwoorden gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering en/of onderzoek.

Tot slot is er ook een document opgesteld dat helpt bij het ontwikkelen van een dashboard/viewer om de resultaten van de vragenlijsten makkelijk inzichtelijk te maken.

Update 1 mei 2020: nieuwe versies van de sets zijn toegevoegd! Bekijk hier de wijzigingen.

Algemene informatie over het BUZZ-project

Vanuit het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) is de Nederlandse Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte voorlopig vastgesteld, zodat hiermee ervaring opgedaan kan worden. Momenteel zijn 7 pilotregio’s bezig om de set te implementeren in de praktijk. De uitkomstenset is vanaf nu beschikbaar voor andere VSV’s. Deze pdf’s zijn ter inzage. Wil je met de vragenlijsten gaan werken in je VSV, neem dan eerst contact op met de projectleider van het project: Hiske Ernst, h.ernst-smelt@erasmusmc.nl. Zij stuurt je dan de documenten toe die je kunt gebruiken in je VSV.  

Onder aan dit bericht vind je de verschillende vragenlijsten, maar ook achtergrondinformatie, een leeswijzer, en een bijlage over de vragenlijsten.

Bijlagen