Uitkomstenset (ICHOM) Buzz project beschikbaar!

Overzicht
Home > nieuws > Uitkomstenset (ICHOM) Buzz project beschikbaar!

Vanuit het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) is de Nederlandse Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte voorlopig vastgesteld, zodat hiermee ervaring opgedaan kan worden. Momenteel zijn 7 pilotregio’s bezig om de set te implementeren in de praktijk. De uitkomstenset is vanaf nu beschikbaar voor andere VSV’s. Deze pdf’s zijn ter inzage. Wil je met de vragenlijsten gaan werken in je VSV, neem dan eerst contact op met de projectleider van het project: Hiske Ernst, h.ernst-smelt@erasmusmc.nl. Zij stuurt je dan de documenten toe die je kunt gebruiken in je VSV.  

Update 12 september 2019: nieuwe versies van de sets zijn toegevoegd! Bekijk hier de wijzigingen.

Boven aan dit bericht vind je de verschillende vragenlijsten, maar ook achtergrondinformatie, een leeswijzer, en een bijlage over de vragenlijsten.

Bijlagen