Interventies voor cliënten

De Menukaart Kansrijke Start bevat een groot aantal voorbeelden van interventies. Hieronder lichten we er een aantal veel gebruikte interventies uit.  Er zijn verschillende hulpmiddelen om zorgverleners te ondersteunen bij deze interventies. Zie bijvoorbeeld de Toolboxen leefstijl en zwangerschap en Infosheets van de KNOV.  

Interventies

Nu niet zwanger is een programma dat kwetsbare mensen ondersteunt om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Het programma biedt professionals handvatten om het gesprek met hun cliënten aan te gaan en met hun cliënt stappen te zetten die nodig zijn. De VNG heeft onderzoek laten doen naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap en het programma. In dit rapport kun je alle resultaten lezen. In de Factsheet vind je de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.  

Straks Zwanger Worden een website bedoeld voor a.s. ouders met tips over hoe je zo gezond mogelijk zwanger kunt worden. 

Slimmer zwanger is een online coaching programma dat stellen die zwanger willen worden, helpt hun voeding- en leefstijlgewoonten te verbeteren. Een korte vragenlijst bij de start van het programma geeft inzicht in hoe gezond men leeft en wat er verbeterd kan worden. De uitslag wordt, na inschrijving, gekoppeld aan het coaching programma. Dit programma is onlangs door het RIVM erkend als bewezen effectief. 

ZwangerWijzer is een hulpmiddel voor stellen die zwanger willen worden voor het bepalen of er risico’s zijn verbonden voor de zwangerschap en de baby. Het is een uitgebreide vragenlijst, met vragen over leefstijl, afkomst en familie, werk en thuis, ziekten, medicijnen en inentingen en eerdere zwangerschappen. Stellen krijgen direct de uitslag en eventuele adviezen. Bij bepaalde problematiek wordt aangegeven contact op te nemen met een arts of verloskundige. Bij verkrijgen van de uitslag wordt ook verwezen naar Slimmer zwanger

De Taskforce Rookvrije start heeft als doel dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De ontwikkelde Toolkit Rookvrije Start bevat voor zowel het VSV als voor aparte disciplines overzichtelijk verschillende informatie en interventies om te gebruiken, maar ook folder om aan te vragen.  Het digitaal Zorgpad Rookvrije Start kan VSV’s ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid. Het bevat praktische tips en voorbeelden van andere VSV’s. De stappen zijn aan te klikken, het gehele zorgpad is te downloaden in pdf. 

In dit overzicht Toolkit Rookvrije Start vind je een duidelijk overzicht met beschikbare materialen en tools, waaronder de telefonische stoppen-met-roken coaching Rookvrije Ouders.  Op de website van Trimbos is een factsheet te downloaden met afspraken die er zijn mbt stoppen-met-roken beleid in de kraamzorg. Ook vind je er de factsheet Monitor Rookvrije Start 2019, dat de stand van zaken aangeeft van het stoppen-met-roken beleid bij VSV’s.  

Het percentage verloskundigenpraktijken en het percentage gemeenten dat zorg volgens het Centering model aanbiedt zijn binnen het actieprogramma Kansrijke Start opgenomen als indicatoren voor kwalitatief goede zorg. 

CenteringZorg (CenteringPregnancy) tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag waardoor zorgkosten in de toekomst worden bespaard. Dit blijkt uit een economische evaluatie van TNO en LUMC over CenteringZorg in Nederland.  Lees het hele rapport

Het boek “Pareltjes – Kleine Centering verhalen met grote impact” laat verhalen zien die schuilgaan achter de onderzoeksresultaten over prenatale groepszorg. 

Voorzorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met opeenstapeling van problemen. Huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (voor 28 weken zwangerschap). Zie ook workshop Passende ondersteuning  

Stevig ouderschap biedt ondersteuning aan gezinnen bij de opvoeding, om problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling tijdig te signaleren en voorkomen. Instroom van (aanstaande) ouders kan vanaf 16 weken zwangerschap tot zes maanden na de geboorte.  Zie ook workshop Passende ondersteuning

De Campagne “Mamaliefde en Papaliefde” vanuit het Actieprogramma Kansrijke Start heeft als doel aanstaande ouders in een kwetsbare situatie te stimuleren te praten over hun zorgen met zorgverleners.