Plan van aanpak & planning ZIG VSV Slinge

VSV Slinge deelt de planning en het plan van aanpak van hun VSV ter informatie. De zorgstandaard is omgewerkt naar een exelbestand, huidige situatie erin opgenomen en wordt nog aangevuld met een uitgewerkt actieplan, waarin de bestaande werkgroepen allemaal een taak krijgen.