Overzicht tijdspad Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

In dit document een beknopt overzicht van de doelen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg(ZIG) en een tijdspad voor implementatie van de onderdelen.