Opname digitaal spreekuur “Contractering integrale geboortezorg”

Op 9 april 2018 verzorgden Shireen van den Broek, zorginkoper bij CZ, en Margreet Vroomen, senior beleidsadviseur bij CPZ Taskforce een digitaal spreekuur over de contractering van de integrale geboortezorg. Waar letten de zorgverzekeraars op, wat is het tijdspad, wat zijn de uitgangspunten van de zorgverzekeraar, hoe zit het met volgbeleid en mededinging als je samen met je concullega’s een organisatie opricht? En hoe reken je de monodisciplinaire tarieven om naar integrale tarieven? Welke gelden heeft de verzekeraar beschikbaar voor een integrale geboortezorg-organisatie in oprichting om de transitie te ondersteunen? Deze en meer vragen worden beantwoord in dit spreekuur. Bekijk hier de presentatie.