Gebruiksvriendelijke versie van het indicatorenbestand 2019

Omdat het openbare bestand op Zorginzicht weinig toegankelijk is voor de doorsnee gebruiker heeft het CPZ dit bestand laten bewerken om het iets gebruiksvriendelijker te maken. Dit bestand is bedoeld voor VSV besturen voor verdere kwaliteitsverbetering binnen hun eigen VSV.

Niet gecorrigeerde data

Voor externe verantwoording zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat de data (dus ook in het openbaar databestand) niet op de juiste wijze voor populatiekenmerken zijn gecorrigeerd. Daardoor kan het tot onjuiste vergelijkingen leiden als daar (de populatiekenmerken) geen rekening mee wordt gehouden. Het bestand is dan ook alleen voor intern gebruik bij VSV’s.

Gebruik van het bestand

In dit bestand zijn de verschillende indicatoren per tabblad gepresenteerd. De grafiek kan door middel van het aanklikken van de gewenste subindicator worden opgeroepen. Ook kan de gebruiker zelf selecties maken welke VSV’s in de grafiek opgenomen moeten worden in het rechter vlak. Om weer terug te gaan naar de selectie van alle VSV’s kan geklikt worden op het symbooltje met filter rechts boven in. Anders dan bij Perined Insight kunnen dus via dit openbare databestand van ZIN  de VSV’s op naam vergeleken worden  op de verschillende indicatoren. Niet vergeten het bestand eerst op “bewerken” te zetten als u het opent.

Punt van aandacht blijft:

  • Er is geen casemix adjustment toegepast
  • 6 subindicatoren onder indicator 4 ontbreken vanwege aanleveringsproblemen.

Exclusief subindicatoren van indicator 4

In dit bestand zijn de scores van 6 subindicatoren van indicator 4 niet opgenomen omdat op het moment van de deadline voor aanlevering nog niet alle data waren aangeleverd. Perined voert nu op basis van de nalevering een herberekening door. Deze herberekende scores kun je vinden op Perined Insight. Een tweede ronde van  aanlevering aan  ZIN en accordering is vanwege te veel bureaucratische lasten achterwege gelaten.

Dit betreft de volgende subindicatoren:

  • 4.1A – Start zwangerschapsbegeleiding: algemeen
  • 4.1B – Start zwangerschapsbegeleiding: uit achterstandssituatie
  • 4.2B1 – Bevalling thuis
  • 4.2B2 – Bevalling poliklinisch
  • 4.2B3 – Bevalling klinisch 4.3C – Durante partu overdracht wegens niet vorderende ontsluiting, sedatie en/of pijnstilling

Niet gecorrigeerd

De scores in het openbare databestand ( en dus ook in dit wat meer toegankelijker bestand) zijn dus niet gecorrigeerd voor populatiekenmerken. Dit komt door een technische  knelpunt in het OMNQ portal van DHD (NVZ) dat gebruikt moet worden voor de aanlevering van de indicatoren. De voor populatiekenmerken gecorrigeerde indicatoren zijn via Perined Insight te raadplegen.

De werkgroep Indicatoren werkt momenteel hard aan het wijzigen van deze aanleverroute naar een meer passende route voor de integrale geboortezorg.

Lees meer over publicatie indicatoren verslagjaar 2019


Resultaten klantpreferentievragenlijst (ketenindicator 8)

Vanaf 2017 zijn verloskundigenpraktijken verplicht om indicator 8 ‘klantpreferentie’ aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland. Deze klantpreferentievragenlijst geeft het zorgaanbod van praktijken weer. De indicotor gaat onder andere over samenwerking, voorzieningen, zorgaanbod en bereikbaarheid van verlsokundigenpraktijken. Perined verzorgt deze uitvraag voor de KNOV.

In totaal heeft 90% van de praktijken de vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn nu beschikbaar en in te zien in onderstaand document.