De set indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2019 gepubliceerd op zorginzicht (ZIN)

Overzicht
Home > nieuws > De set indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2019 gepubliceerd op zorginzicht (ZIN)

De indicatorenset Integrale zorg nu gepubliceerd. De set is te vinden op:

https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-integrale-geboortezorg

Met deze set worden de inspanningen en de resultaten in de geboortezorg over 2019 transparant. Voor elk VSV betekent deze set directe en transparante feedback bijvoorbeeld voor de PDCA-cyclus.

Vertraging

De set heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van de aanleverproblemen vanuit de VISsen en in beperktere  mate de ZISsen aan Perined.

In dit bestand zijn de scores van 6 subindicatoren van indicator 4 niet opgenomen omdat op het moment van de deadline voor aanlevering nog niet alle data waren aangeleverd. Perined voert nu op basis van de nalevering een herberekening door. Deze herberekende scores kun je vinden op Perined Insight. Een tweede ronde van  aanlevering aan  ZIN en accordering is vanwege te veel bureaucratische lasten achterwege gelaten.

Dit betreft de volgende subindicatoren:

4.1A – Start zwangerschapsbegeleiding: algemeen

4.1B – Start zwangerschapsbegeleiding: uit achterstandssituatie

4.2B1 – Bevalling thuis

4.2B2 – Bevalling poliklinisch

4.2B3 – Bevalling klinisch

4.3C – Durante partu overdracht wegens niet vorderende ontsluiting, sedatie en/of pijnstilling

Ook zijn de scores nog niet gecorrigeerd voor populatiekenmerken in dit bestand door een technische  knelpunt in het OMNQ portal van DHD (NVZ) dat gebruikt moet worden voor de aanlevering van de indicatoren. De voor de populatiekenmerken gecorrigeerde indicatoren is via Perined Insight te raadplegen.

De werkgroep Indicatoren werkt momenteel hard aan het wijzigen van deze aanleverroute naar een meer passende route voor de integrale geboortezorg.

Gebruiksvriendelijke versie van het indicatorenbestand

Omdat het openbare bestand op Zorginzicht weinig toegankelijk is voor de doorsnee gebruiker heeft het CPZ dit bestand laten bewerken om het iets gebruiksvriendelijker te maken. Dit bestand wordt in eerste instantie gedeeld met de VSV besturen.