Nieuws ZwangerWijzer toegankelijker; risic...

ZwangerWijzer toegankelijker; risico-inventarisatie in nieuwe jas

28 september 2022

ZwangerWijzer.nl is een veelgebruikte vragenlijst voor risico-inventarisatie, voorlichting en advies. Verloskundige zorgverleners gebruiken dit zorginstrument ter ondersteuning van hun consulten met vrouwen/stellen die zwanger willen worden (of zijn). Zwangerwijzer is nu uitgebreid en herzien.

De lay-out is gemoderniseerd en de inhoud van de vragenlijst is geactualiseerd en toegankelijker gemaakt. Door de nieuwe schrijfstijl hoopt de redactie de intrinsieke motivatie tot gezonder gedrag voor of tijdens de zwangerschap te vergroten, bijvoorbeeld door positieve effecten van gezond gedrag te benadrukken in plaats van alleen de risico’s te benoemen.

Er zijn vragen en risicoboodschappen toegevoegd over de corona-vaccinatie en over familie en afkomst. Dit laatste is gebeurd op basis van de richtlijn Preconceptie Dragerschapsonderzoek (PDO) voor hoog risicogroepen. Op de site is nu onder meer een nieuw informatieblad-op-maat te vinden over kinderwens en afkomst uit een dorp, gebied of gemeenschap, waar veel mensen relaties met elkaar hadden en hebben.

Tenslotte is zwangerwijzer.nl inclusiever geworden. De aanspreekvorm is dusdanig aangepast dat mensen met diverse soorten relaties zich zullen herkennen in de vragen.

Deze vernieuwingen konden worden gedaan door projectsubsidie 2021-2022 van het Ministerie van VWS aan het College Perinatale Zorg (CPZ), in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC en Perined.


Lees ook

22 maart 2023
Kansrijke Start

Save the date 25 april - webinar 'Centering Zorg en Kansrijke Start'

Op 25 april a.s. organiseren wij, live vanuit de studio, van 20:00 tot 21:00 uur het webinar 'Centering Zorg en...
8 maart 2023
Preventie

Webinar 'Als je elkaars taal niet spreekt'

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseren wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
1 maart 2023
Kansrijke Start

Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start helpt inzicht te krijgen in uitvoering actieprogramma Kansrijke Start

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kun je als lokale coalitie inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma...