ZwangerWijzer toegankelijker; risico-inventarisatie in nieuwe jas

28 september 2022

ZwangerWijzer.nl is een veelgebruikte vragenlijst voor risico-inventarisatie, voorlichting en advies. Verloskundige zorgverleners gebruiken dit zorginstrument ter ondersteuning van hun consulten met vrouwen/stellen die zwanger willen worden (of zijn). Zwangerwijzer is nu uitgebreid en herzien.

De lay-out is gemoderniseerd en de inhoud van de vragenlijst is geactualiseerd en toegankelijker gemaakt. Door de nieuwe schrijfstijl hoopt de redactie de intrinsieke motivatie tot gezonder gedrag voor of tijdens de zwangerschap te vergroten, bijvoorbeeld door positieve effecten van gezond gedrag te benadrukken in plaats van alleen de risico’s te benoemen.

Er zijn vragen en risicoboodschappen toegevoegd over de corona-vaccinatie en over familie en afkomst. Dit laatste is gebeurd op basis van de richtlijn Preconceptie Dragerschapsonderzoek (PDO) voor hoog risicogroepen. Op de site is nu onder meer een nieuw informatieblad-op-maat te vinden over kinderwens en afkomst uit een dorp, gebied of gemeenschap, waar veel mensen relaties met elkaar hadden en hebben.

Tenslotte is zwangerwijzer.nl inclusiever geworden. De aanspreekvorm is dusdanig aangepast dat mensen met diverse soorten relaties zich zullen herkennen in de vragen.

Deze vernieuwingen konden worden gedaan door projectsubsidie 2021-2022 van het Ministerie van VWS aan het College Perinatale Zorg (CPZ), in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC en Perined.


Lees ook

21 februari 2024
Kansrijke Start

Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour 'Samen voor een Kansrijke Start' in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ...
20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...