ZwangerWijzer wordt nog wijzer!

27 oktober 2021

Dit jaar is in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start aan CPZ een projectsubsidie toegekend voor de doorontwikkeling van ZwangerWijzer. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC en Perined.

ZwangerWijzer

ZwangerWijzer is een instrument voor voorlichting en integrale risico-inventarisatie in de pre- en periconceptionele periode. ZwangerWijzer is een hulpmiddel waarmee toekomstige ouders met een kinderwens hun zwangerschap goed kunnen voorbereiden. Door een serie vragen te beantwoorden over leefstijl, afkomst en familie, medicatie, gezondheid, eerdere zwangerschap en werkomstandigheden krijgen zij informatie over factoren die invloed kunnen hebben op vruchtbaarheid, verloop van de zwangerschap of de gezondheid van de baby. Een overzicht met antwoorden kunnen zij vervolgens bespreken met hun arts of verloskundige en kan daardoor de basis vormen voor een preconceptioneel consult.

Pilot

Inmiddels is, met expliciete toestemming van de betreffende gebruikers, in pilotverband een koppeling tot stand gebracht tussen (niet anonieme) gegevens uit ZwangerWijzer en de klinische data in Perined, waardoor preconceptionele info over de ouders gekoppeld werden aan zwangerschapsuitkomsten. De pilot heeft aangegeven dat associaties getoond kunnen worden tussen risicofactoren preconceptioneel en de uitkomst van een zwangerschap. Een dergelijke uitgebreidere monitoring leidt tot verbetering van sturingsinformatie voor beleidsvorming, voorlichting en counseling in relatie tot het terugdringen van babysterfte, het bevorderen van een goede start en verbeteren van zorg.

Van voorlichting naar voorlichting én monitoring

Een volgende stap is om ZwangerWijzer door te ontwikkelen zodat deze landelijk kan worden geïmplementeerd en kan worden gebruikt als monitoringsinstrument. De ambitie is enerzijds een gebruiksvriendelijke bron van kennis voor aanstaande ouders en anderzijds een wetenschappelijke bron voor sturingsinformatie.


Lees ook

13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Webinar Gezond Zwanger Worden 19 juni: (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Over het webinar Aanmelden Over de sprekers Over het webinar: Het maken van gezonde en bewuste keuzes met betrekking tot...