Nieuws ZwangerWijzer wordt nog wijzer!

ZwangerWijzer wordt nog wijzer!

27 oktober 2021

Dit jaar is in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start aan CPZ een projectsubsidie toegekend voor de doorontwikkeling van ZwangerWijzer. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC en Perined.

ZwangerWijzer

ZwangerWijzer is een instrument voor voorlichting en integrale risico-inventarisatie in de pre- en periconceptionele periode. ZwangerWijzer is een hulpmiddel waarmee toekomstige ouders met een kinderwens hun zwangerschap goed kunnen voorbereiden. Door een serie vragen te beantwoorden over leefstijl, afkomst en familie, medicatie, gezondheid, eerdere zwangerschap en werkomstandigheden krijgen zij informatie over factoren die invloed kunnen hebben op vruchtbaarheid, verloop van de zwangerschap of de gezondheid van de baby. Een overzicht met antwoorden kunnen zij vervolgens bespreken met hun arts of verloskundige en kan daardoor de basis vormen voor een preconceptioneel consult.

Pilot

Inmiddels is, met expliciete toestemming van de betreffende gebruikers, in pilotverband een koppeling tot stand gebracht tussen (niet anonieme) gegevens uit ZwangerWijzer en de klinische data in Perined, waardoor preconceptionele info over de ouders gekoppeld werden aan zwangerschapsuitkomsten. De pilot heeft aangegeven dat associaties getoond kunnen worden tussen risicofactoren preconceptioneel en de uitkomst van een zwangerschap. Een dergelijke uitgebreidere monitoring leidt tot verbetering van sturingsinformatie voor beleidsvorming, voorlichting en counseling in relatie tot het terugdringen van babysterfte, het bevorderen van een goede start en verbeteren van zorg.

Van voorlichting naar voorlichting én monitoring

Een volgende stap is om ZwangerWijzer door te ontwikkelen zodat deze landelijk kan worden geïmplementeerd en kan worden gebruikt als monitoringsinstrument. De ambitie is enerzijds een gebruiksvriendelijke bron van kennis voor aanstaande ouders en anderzijds een wetenschappelijke bron voor sturingsinformatie.


Lees ook

28 april 2022
Kansrijke Start

Webinar over samenwerking met JGZ: 17 mei

Op 17 mei houdt het CPZ een webinar over het thema samenwerken tussen de (eerstelijns) geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. We...
26 april 2022
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start april 2022 - Kansrijke Start Dichtbij

In deze nieuwsbrief wordt gestart met de 4e Landelijke conferentie ‘Kansrijke Start Dichtbij’ die na ruim 2,5 jaar fysiek zal plaatsvinden...
20 april 2022
Preventie

Nieuw: Factsheet Kansrijke Start met CenteringZorg

Groepszorg op basis van het Centering-model maakt (aanstaande) ouders en zorgverleners tot partners kan bij deelnemers tot meer zelfvertrouwen, support...