Nieuws Zwangeren en pasgeborenen kunnen go...

Zwangeren en pasgeborenen kunnen goed terecht in ziekenhuis. Eventuele zorgen adresseren in regioverband

31 maart 2020

Het is belangrijk dat zwangeren en pasgeborenen goed en op tijd medische hulp krijgen. Zwangeren en pasgeborenen kunnen nog steeds altijd terecht in het ziekenhuis als dat nodig is. Tenzij een ziekenhuis dit expliciet anders aangeeft, zijn de afdelingen verloskunde en neonatologie van het ziekenhuis open voor consulten en acute zorg. Deze zijn goed gescheiden van zorg voor Corona-patiënten, dus zwangeren en pasgeborenen kunnen veilig naar het ziekenhuis.
Tijdens deze Coronacrisis is het extra belangrijk om eventuele zorg over geboortezorg (voldoende bescherming, voldoende zorgverleners, voldoende plaatsen) in de regio te adresseren. Neem als VSV contact op met het ROAZ en maak als VSV gezamenlijk afspraken voor de verschillende scenario’s zodat straks de zwangeren in de regio zo goed mogelijk van kwalitatief hoogwaardige geboortezorg worden voorzien. Werk samen, wees voorbereid!


Lees ook

28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...
20 januari 2022
Corona

Wijziging quarantainebeleid COVID-19 voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Vanwege de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen in Nederland door de omikronvariant en het reële risico op ontwrichtende effecten...