Zwangeren en pasgeborenen kunnen goed terecht in ziekenhuis. Eventuele zorgen adresseren in regioverband

31 maart 2020

Het is belangrijk dat zwangeren en pasgeborenen goed en op tijd medische hulp krijgen. Zwangeren en pasgeborenen kunnen nog steeds altijd terecht in het ziekenhuis als dat nodig is. Tenzij een ziekenhuis dit expliciet anders aangeeft, zijn de afdelingen verloskunde en neonatologie van het ziekenhuis open voor consulten en acute zorg. Deze zijn goed gescheiden van zorg voor Corona-patiënten, dus zwangeren en pasgeborenen kunnen veilig naar het ziekenhuis.
Tijdens deze Coronacrisis is het extra belangrijk om eventuele zorg over geboortezorg (voldoende bescherming, voldoende zorgverleners, voldoende plaatsen) in de regio te adresseren. Neem als VSV contact op met het ROAZ en maak als VSV gezamenlijk afspraken voor de verschillende scenario’s zodat straks de zwangeren in de regio zo goed mogelijk van kwalitatief hoogwaardige geboortezorg worden voorzien. Werk samen, wees voorbereid!


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...