Zorginstituut Nederland ontwikkelt nieuw model ‘samen leren en ontwikkelen’ voor een goede samenwerking

21 februari 2023

In dit nieuwe model voor netwerkvorming, samenwerking en samen leren en ontwikkelen benoemt Zorginstituut Nederland de factoren en feedbackmechanismen voor een goede samenwerking in de zorg. Het is een dynamisch model om samenwerking met regelmaat te evalueren en te versterken waarbij elkaar opzoeken en leren kennen belangrijk zijn om een goede samenwerking tot stand te laten komen.

Het model is voortgekomen uit resultaten van onderzoek door het Zorginstituut waarbij de regionale samenwerking is onderzocht in de Nederlandse intensivecaresector. Met dit model wil het Zorginstituut de doorontwikkeling van netwerken in de zorg stimuleren en regionale samenwerking ondersteunen.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...