Zorginstituut Nederland ontwikkelt nieuw model ‘samen leren en ontwikkelen’ voor een goede samenwerking

21 februari 2023

In dit nieuwe model voor netwerkvorming, samenwerking en samen leren en ontwikkelen benoemt Zorginstituut Nederland de factoren en feedbackmechanismen voor een goede samenwerking in de zorg. Het is een dynamisch model om samenwerking met regelmaat te evalueren en te versterken waarbij elkaar opzoeken en leren kennen belangrijk zijn om een goede samenwerking tot stand te laten komen.

Het model is voortgekomen uit resultaten van onderzoek door het Zorginstituut waarbij de regionale samenwerking is onderzocht in de Nederlandse intensivecaresector. Met dit model wil het Zorginstituut de doorontwikkeling van netwerken in de zorg stimuleren en regionale samenwerking ondersteunen.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...