Nieuws Zorg nodig in coronatijd

Zorg nodig in coronatijd

2 december 2021

Nederlandse Zorgautoriteit publiceert nieuwe hulpmiddelen om te communiceren met cliënten

De zorgcontinuïteit in Nederland is ernstig in gevaar. Meerdere regio’s geven aan dat ze de kritiek planbare zorg niet meer kunnen waarborgen. De meeste sectoren in de zorg, waaronder ook de huisartsenzorg, ervaren dat het steeds lastiger wordt om alle zorg te kunnen blijven bieden die nodig is. De ontwikkelingen van de coronapandemie en de toenemende druk op de zorg zijn dusdanig ernstig, dat vorige week, mede op basis van de Monitor Toegankelijkheid van Zorg, Fase 2d van het opschalingsplan van het LNAZ in werking is getreden.

Deze ontwikkelingen hebben ook verstrekkende gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben en hun naasten. Dit brengt onrust en onzekerheid mee bij vele burgers. Sommige patiënten moeten langer wachten op zorg of bij anderen wordt geplande zorg opnieuw uitgesteld en is het onduidelijk hoe lang dat uitstellen nu weer zal duren. Het is cruciaal dat we elkaar helpen om eenduidige berichten over de belangrijkste informatie voor de burgers en patiënten te blijven geven. Hierbij is consistente informatie en berichtgeving van zorgprofessionals, ook in de media. Daarvoor reikt de NZa ondersteunende communicatieproducten aan.

De NZa wil de zorgprofessionals ondersteunen bij de communicatie met de patiënten in deze nieuwe coronapiek. Daarom is de pagina Zorg nodig in coronatijd? | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl geactualiseerd. De volgende daarbij horende vier geactualiseerde communicatieproducten brengen we graag onder de aandacht:

  1. Handreiking uitgestelde medisch specialistische zorg
  2. Poster Uitgestelde zorg: Wanneer word ik geholpen?
  3. Uitleg van Steffie over zorg in coronatijd in 10 talen gesproken, geschreven en ondersteund met animatie.
  4. Zorg nodig in coronatijd? in het kort

Lees ook

19 mei 2022
Corona

Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is aangepast.

Het advies voor preventieve gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand...
28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...