ZonMw Onderzoeksagenda ‘Integrale geboortezorg 2023’ beschikbaar

18 juli 2023

De Onderzoeksagenda Integrale geboortezorg is beschikbaar. Deze onderzoeksagenda geeft weer waar volgens de cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers in de geboortezorg de komende jaren qua kennisontwikkeling op ingezet zou moeten worden. Voor het opstellen van de onderzoeksagenda heeft ZonMw het veld van de geboortezorg uitgebreid geconsulteerd door middel van het bestuderen van rapporten, documenten en andere kennisagenda’s, interviews, een online enquête en twee expertbijeenkomsten. 

Belangrijke uitkomsten

In de onderzoeksagenda wordt specifiek aandacht gevraagd voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Er wordt benadrukt dat nieuw onderzoek vooral getoetst moet worden op impact voor de praktijk. Om daadwerkelijk impact te kunnen hebben, zal voorrang moeten worden gegeven aan gericht implementatieonderzoek van kansrijke interventies.

Vervolg

De onderzoeksagenda wordt gebruikt om het vervolgprogramma vorm en inhoud te geven. Het  programmavoorstel wordt in december 2023 aan het ministerie van VWS aangeboden. In januari 2024 gaat het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte III naar verwachting van start. Lees meer op de website van ZonMw en download de onderzoeksagenda.


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...