ZonMw Onderzoeksagenda 'Integrale geboortezorg 2023' beschikbaar

18 juli 2023

De Onderzoeksagenda Integrale geboortezorg is beschikbaar. Deze onderzoeksagenda geeft weer waar volgens de cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers in de geboortezorg de komende jaren qua kennisontwikkeling op ingezet zou moeten worden. Voor het opstellen van de onderzoeksagenda heeft ZonMw het veld van de geboortezorg uitgebreid geconsulteerd door middel van het bestuderen van rapporten, documenten en andere kennisagenda’s, interviews, een online enquête en twee expertbijeenkomsten. 

Belangrijke uitkomsten

In de onderzoeksagenda wordt specifiek aandacht gevraagd voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Er wordt benadrukt dat nieuw onderzoek vooral getoetst moet worden op impact voor de praktijk. Om daadwerkelijk impact te kunnen hebben, zal voorrang moeten worden gegeven aan gericht implementatieonderzoek van kansrijke interventies.

Vervolg

De onderzoeksagenda wordt gebruikt om het vervolgprogramma vorm en inhoud te geven. Het  programmavoorstel wordt in december 2023 aan het ministerie van VWS aangeboden. In januari 2024 gaat het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte III naar verwachting van start. Lees meer op de website van ZonMw en download de onderzoeksagenda.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...