ZonMw Onderzoeksagenda ‘Integrale geboortezorg 2023’ beschikbaar

18 juli 2023

De Onderzoeksagenda Integrale geboortezorg is beschikbaar. Deze onderzoeksagenda geeft weer waar volgens de cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers in de geboortezorg de komende jaren qua kennisontwikkeling op ingezet zou moeten worden. Voor het opstellen van de onderzoeksagenda heeft ZonMw het veld van de geboortezorg uitgebreid geconsulteerd door middel van het bestuderen van rapporten, documenten en andere kennisagenda’s, interviews, een online enquête en twee expertbijeenkomsten. 

Belangrijke uitkomsten

In de onderzoeksagenda wordt specifiek aandacht gevraagd voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Er wordt benadrukt dat nieuw onderzoek vooral getoetst moet worden op impact voor de praktijk. Om daadwerkelijk impact te kunnen hebben, zal voorrang moeten worden gegeven aan gericht implementatieonderzoek van kansrijke interventies.

Vervolg

De onderzoeksagenda wordt gebruikt om het vervolgprogramma vorm en inhoud te geven. Het  programmavoorstel wordt in december 2023 aan het ministerie van VWS aangeboden. In januari 2024 gaat het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte III naar verwachting van start. Lees meer op de website van ZonMw en download de onderzoeksagenda.


Lees ook

11 juli 2024
Kwaliteit

Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...