ZIN akkoord met verbeterde en gereduceerde set indicatoren Integrale Geboortezorg

28 juli 2020

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft 14 juli de aangepaste openbare set indicatoren Integrale Geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 geaccordeerd. Deze worden eind juli op de site van ZIN gepubliceerd.

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo kraamzorg, KNOV, NVK, NVOG , NVZ, de PatiëntenFederatie Nederland en ZN) en de Federatie van VSV’s, voorgezeten door het CPZ, heeft half april gezamenlijk een fors gereduceerde set voorgesteld.

De reductie betreft met name de zorginhoudelijke indicatoren, waarbij zoveel mogelijk op relevante uitkomstindicatoren is gefocust. Daarnaast zijn de klantpreferentievragen over het ziekenhuis uit de set gehaald. Deze worden nu bilateraal, 3-jaarlijks vanuit NVZ aan de PatiëntenFederatie Nederland doorgeleverd voor de ontwikkeling van keuzehulpen.

Hierbij de beschrijving van de nieuwe set.

De werkgroep Indicatoren heeft door Perined een dataprotocol laten opstellen waarin inzichtelijk en toetsbaar wordt gemaakt welke bewerkingen op de aangeleverde data worden uitgevoerd.

De werkgroep onderzoekt momenteel op welke wijze de aanlevering van de data aan ZIN efficiënter en inzichtlijker kan verlopen. Een optie is om dit rechtstreeks via Perined te laten doen. Ook wordt in dit kader onderzocht of de vragenlijst met 7 vragen over de zogenaamde klantreferenties van de VSV’s oftewel de ZIG-monitor indicatoren,  die eenmaal per jaar moet worden ingevuld( in de nieuwe set indicator 10) direct door de VSV’s zelf kan worden ingevuld in plaats van door het ziekenhuis.

Daarnaast onderzoekt de werkgroep of de toewijzing van cliënten aan de VSV’s, hetgeen nu vaak voor verwarring zorgt bij de herkenbaarheid van de gegevens over het eigen VSV, op meer herkenbare manier kan plaats vinden.

Uiteraard werkt de werkgroep aan de ontwikkeling van een set PREM-vragen ter vervanging van de NPS+ vragen als cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...