Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start

20 april 2023

Vanuit de overtuiging dat ieder kind de beste start van zijn of haar leven verdient, wordt sinds 2018 vanuit het actieprogrammaKansrijke Start volop ingezet op de totstandkoming van lokale coalities waarin gemeenten en professionals uit medisch en sociaaldomein nog beter gaan samenwerken rondom de 1e 1000 dagen van een kind. Het kabinet heeft in juni 2022 de vervolgaanpak Kansrijke Start 2022-2025 naar de Tweede Kamer gestuurd, als vervolg op het actieprogramma Kansrijke Start dat sinds 2018 loopt. De ambitie van deze vervolgaanpak is dat er in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak komt (inclusief de inzet van interventies), zodat (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, aansluitend op hun hulpbehoefte. Deze ambitie volgt uit het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet inzet op een gezonde generatie 2040 en dat er in iedere gemeente een lokale Kansrijke Start-aanpak komt.

Zoals in de vervolgaanpak beschreven zijn er sinds de start van het actieprogramma mooie resultaten bereikt: in de periode 2018-2022 zijn er 272 lokale coalities aan de slag gegaan en is er een duidelijke Kansrijke Start-beweging op gang gekomen. Het actieprogramma heeft een belangrijke impuls gegeven aan de samenwerking tussen het medische, sociale en informele domein, het komen tot eengezamenlijke ambitie Kansrijke Start en samenwerkingsafspraken die daaraan bijdragen.

In deze eerste voortgangsrapportage sinds de publicatie van de vervolgaanpak worden de resultaten van de vierde landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM gepresenteerd (zie de Monitor Kansrijke Start 2022) en wordt de stand van zaken van alle acties uit het actieprogramma beschreven.


Lees ook

14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...
31 oktober 2023
Preventie

ZwangerWijzer volledig vernieuwd

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap d.m.v. het invullen van een online vragenlijst.
26 oktober 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - 30 oktober - 3 november: week van Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Van 30 oktober t/m 3 november viert het actieprogramma Kansrijke Start de jubileumweek Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil! In deze...