Wettelijke verplichting NPS definitief

Overzicht
Home > nieuws > Wettelijke verplichting NPS definitief

Wettelijke verplichting NPS definitief

Op verzoek van het CPZ en de Federatie van VSV’s is afgelopen periode gekeken naar een alternatief meetinstrument voor de Net Promotor Score (NPS). Het is de verantwoordelijke partijen in de geboortezorg (Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie en de zorgaanbieders) echter niet gelukt om vóór 1 juni aan Zorginstituut Nederland (ZiN) een alternatief meetinstrument voor de Net Promotor Score (NPS) aan te bieden. Hiermee blijft de verplicht gestelde NPS van kracht

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) stelde vorig jaar de NPS vanaf 2018 verplicht voor professionals in de geboortezorg. De hiervoor genoemde partijen kwamen enkele maanden geleden tot de conclusie dat een ander instrument dan de NPS* geschikter zou zijn om de klantloyaliteit en –tevredenheid te meten.

ZiN gaf naar aanleiding hiervan de partijen de mogelijkheid om vóór 1 juni 2018 met een voorstel te komen voor een alternatief meetinstrument. Zoals gezegd, dit is de partijen niet gelukt.

De NPS blijft van kracht. Perined, die in een eerder stadium al had aangeboden om de NPS gratis uit te vragen voor VSV’s, zal de coördinatie en de uitvoering van de NPS verzorgen voor de VSV’s die dat willen.

Het CPZ en de Federatie van VSV’s hebben er bij Perined op aangedrongen VSV’s  snel van informatie te voorzien over de uitvraag van de NPS en wat er van hen verwacht wordt.

Naast de NPS blijft voor VSV’s ook het verzamelen van cliëntervaringen met een erkend ander instrument verplicht. CPZ heeft een overzicht van cliëntervaringsinstrumenten gemaakt, die hiervoor gebruikt kunnen worden.