Wetenschappelijke subsidieronde voor onderzoek vroeggeboorte

6 maart 2023

Ben je onderzoeker met een eigen onderzoek gericht op vroeggeboorte? Dan kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden beurs van €10.000,-. Deze zomer reikt Strong Babies nieuwe projectfinancieringen uit, het gaat om drie persoonsgebonden beurzen van elk €10.000,-. Wil je in aanmerking komen voor één van de beurzen? Zorg dan dat je vóór 1 april een aanvraag indient.

Alle onderzoeksvormen zijn welkom: klinisch, translationeel en basaal wetenschappelijk onderzoek, mits het voldoet aan de Strong Babies financieringsvoorwaarden. Maak voor het indienen van een aanvraag gebruik van de standaard aanvraagformulieren. Deze vind je samen met de financieringsvoorwaarden op de website van Strong Babies.

Aanvraagprocedure en meer informatie

Je kunt tot 1 april een aanvraag indienen. Aanvragen die 1 april of later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. De aanvragen worden getoetst door de Wetenschappelijke Raad (WR) en het Wetenschappelijk bestuur van Strong Babies. Op basis van deze toetsing neemt het bestuur van Strong Babies een besluit over financiering van bijdragen aan projecten. Uiterlijk 6 juni 2023 krijg je bericht of de aangevraagde financiering al dan niet wordt toegekend. Heb je vragen over deze beurs? Neem dan contact op via wetenschap@strongbabies.nl.

Strong Babies financiert wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde en neonatologie

Door te investeren in onderzoek gericht op vroeggeboorte wil Strong Babies zorgen voor meer kennis over de oorzaken, gevolgen en behandeling van vroeggeboorte. Strong Babies is een stichting met ANBI status en CBF erkenning.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...