Nieuws Wetenschappelijke subsidieronde voo...

Wetenschappelijke subsidieronde voor onderzoek vroeggeboorte

6 maart 2023

Ben je onderzoeker met een eigen onderzoek gericht op vroeggeboorte? Dan kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden beurs van €10.000,-. Deze zomer reikt Strong Babies nieuwe projectfinancieringen uit, het gaat om drie persoonsgebonden beurzen van elk €10.000,-. Wil je in aanmerking komen voor één van de beurzen? Zorg dan dat je vóór 1 april een aanvraag indient.

Alle onderzoeksvormen zijn welkom: klinisch, translationeel en basaal wetenschappelijk onderzoek, mits het voldoet aan de Strong Babies financieringsvoorwaarden. Maak voor het indienen van een aanvraag gebruik van de standaard aanvraagformulieren. Deze vind je samen met de financieringsvoorwaarden op de website van Strong Babies.

Aanvraagprocedure en meer informatie

Je kunt tot 1 april een aanvraag indienen. Aanvragen die 1 april of later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. De aanvragen worden getoetst door de Wetenschappelijke Raad (WR) en het Wetenschappelijk bestuur van Strong Babies. Op basis van deze toetsing neemt het bestuur van Strong Babies een besluit over financiering van bijdragen aan projecten. Uiterlijk 6 juni 2023 krijg je bericht of de aangevraagde financiering al dan niet wordt toegekend. Heb je vragen over deze beurs? Neem dan contact op via wetenschap@strongbabies.nl.

Strong Babies financiert wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde en neonatologie

Door te investeren in onderzoek gericht op vroeggeboorte wil Strong Babies zorgen voor meer kennis over de oorzaken, gevolgen en behandeling van vroeggeboorte. Strong Babies is een stichting met ANBI status en CBF erkenning.


Lees ook

23 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Interview met bestuursvoorzitter Marjolein ten Kroode

Sinds 1 oktober 2022 is Marjolein ten Kroode onafhankelijk bestuursvoorzitter van het College Perinatale Zorg. Gedurende haar loopbaan heeft ze...
22 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Ministers Kuipers, Helder en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer de over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. De Kamerbrief bevat vooral heel veel procesafspraken die gemaakt zijn, ambities die zijn omarmd door partijen, verkenningen die in uitvoering staan en beloften die in het tweede kwartaal van dit jaar ingelost gaan worden.
21 februari 2023
CPZ algemeen nieuws

Zorginstituut Nederland ontwikkelt nieuw model ‘samen leren en ontwikkelen’ voor een goede samenwerking

In dit nieuwe model voor netwerkvorming, samenwerking en samen leren en ontwikkelen benoemt Zorginstituut Nederland de factoren en feedbackmechanismen voor...