Werkgroep Indicatoren stapt uit traject Uitkomstgerichte zorg medisch specialistische zorg

1 september 2022

Eind juni heeft de werkgroep Indicatoren integrale geboortezorg aangegeven de werkzaamheden als werkgroep Zwangerschap, bevalling & kraambed  binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg (UGZ) van de federatie van Medisch Specialisten en het Zorginstituut te stoppen. De reden hiervoor is dat de ontwikkelde methodologie voor het programma UGZ helaas alleen monodisciplinair ingezet kon worden vanuit de EPD’s van de mediscch specialistische zorg. De geboortezorg beschikt nu al over een integrale indicatorenset vanuit de Perinedregistratie. Het voortzetten van het traject vanuit monodisciplinaire benadering wordt door alle deelnemers van de werkgroep indicatoren als een stap terug gezien. Hoewel van te voren was afgesproken dat voor de geboortezorg juist integraal gewerkt zou worden is dat jammergenoeg niet gelukt. Dit doorlopen proces voor het traject UGZ biedt wijze lessen voor het vervolg op het huidige Hoofdlijnenakkoord Medisch specialistische zorg, namelijk voor meer focus op netwerkzorg in de uitwerking van het Integrale Zorgakkoord.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...