Werkgroep Indicatoren stapt uit traject Uitkomstgerichte zorg medisch specialistische zorg

1 september 2022

Eind juni heeft de werkgroep Indicatoren integrale geboortezorg aangegeven de werkzaamheden als werkgroep Zwangerschap, bevalling & kraambed  binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg (UGZ) van de federatie van Medisch Specialisten en het Zorginstituut te stoppen. De reden hiervoor is dat de ontwikkelde methodologie voor het programma UGZ helaas alleen monodisciplinair ingezet kon worden vanuit de EPD’s van de mediscch specialistische zorg. De geboortezorg beschikt nu al over een integrale indicatorenset vanuit de Perinedregistratie. Het voortzetten van het traject vanuit monodisciplinaire benadering wordt door alle deelnemers van de werkgroep indicatoren als een stap terug gezien. Hoewel van te voren was afgesproken dat voor de geboortezorg juist integraal gewerkt zou worden is dat jammergenoeg niet gelukt. Dit doorlopen proces voor het traject UGZ biedt wijze lessen voor het vervolg op het huidige Hoofdlijnenakkoord Medisch specialistische zorg, namelijk voor meer focus op netwerkzorg in de uitwerking van het Integrale Zorgakkoord.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...