Webinar ‘poppoli; en nu de praktijk!’ terugkijken

26 oktober 2021

Op dinsdagavond 12 oktober 2021 vond een (veel te kort) webinar met praktijkvoorbeelden over zwangerschap en psychiatrische problematiek plaats. Het webinar was een vervolg op een theoretischer webinar over dat Poppoli, dat op 31 augustus jl plaatsvond. Als je eerst het theoretisch kader wilt bekijken, klik je hier.

Op deze 12e oktober namen de sprekers aan de hand van een praktijkcase de samenwerking, de uitdagingen, de timeline en de verschillen per regio door. Vanuit de verschillende perspectieven en disciplines ontstond een inspirerend webinar over screening, indicatiestelling, multiproblematiek en dat ene gezamenlijke doel: samenwerken om de beste start voor moeder en kind te genereren.

Tijdens het webinar is een groot aantal vragen van kijkers beantwoord. Niet alles kwam aan bod. De vragen die nog niet behandeld zijn, beantwoorden we hier alsnog!

  1. Welke criteria hanteren jullie  voor doorverwijzing naar  poppoli? Ieder VSV en bijbehorende POP-poli hanteert eigen uitgangspunten. Indicaties kunnen zijn psychiatrische problematiek en medicatiegebruik (antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren en slaap/kalmeringsmiddelen), psychische of sociale problematiek die in de 1e lijn niet te begeleiden is, middelenmisbruik of sociaal complexe situaties zoals huiselijk geweld, betrokkenheid jeugdzorg, verstandelijke beperking en jong ouderschap.
  2. Verwijzing voor de POP: hoe is de financiele bekostiging? Voor de psychiater geldt, dat wij tijdens het pop mdo wel mee kunnen denken over het evt psychiatrische beleid zonder direct voor de zwangere een DBC te openen. Dit is een service vanuit de psychiatrie die niet vergoed wordt (en waarbij dus ook geen eigen risico vanuit de psychiatrie berekend wordt). Als het nodig is dat de psychiater de zwangere en haar partner ziet, dan zal er altijd een DBC geopend moeten worden en dan is er sprake van eigen risico. De VK (en ieder ander betrokken specialisme indien een zwangere doorverwezen wordt naar de 2e lijn) openen een eigen DBC, zodra ze de zwangere gezien hebben.
  3. Is er vanuit de poppoli ook zorg mogelijk als er sprake is van psychiatrische problematiek of /en verslavingsproblematiek bij de toekomstige vader? Daar waar het niet welbevinden van partner van invloed is op de zwangere en het nog ongeboren kind kan het relevant zijn de ouders te zien op een POP spreekuur waar advies gegeven kan worden over of doorverwezen worden voor efficiënte behandeling voor de partner/vader.
  4. Een vraag aan Simone. Je noemde interventies die door de kraamzorg kunnen worden ingezet. Ik ben benieuwd welke interventies hier worden bedoeld. Een kraamverzorgende signaleert en rapporteert. Door samen te werken met de VK en JGZ en in opkomende mate het buurt-wijkteam kan gekeken worden wat er aan aanvullende zorg lokaal beschikbaar is. Te denken valt aan stevig ouderschap, mamacoach, BV café adviseren.  Er zijn kraamzorgorganisaties die zelf Dunstan Babytaal of de ondersteuning van een lacatiekundige/borstvoedingscoach, babyconsulent kunnen inzetten.
  5. We hebben een regio met relatief weinig multiproblematiek in gezinnen. En daarmee lopen we ertegenaan dat zowel verloskundig zorgverleners als ook het gehele sociale domein om ons heen weinig ervaring heeft met multiproblematiek. Laats bijvoorbeeld een methadon verslaafde asielzoekster in zorg gehad. En ondanks een goed opgezet POP MDO overleg, bleven we met z’n allen van het kastje naar de muur gestuurd worden. COA, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en JGZ / Jeugdzorg Asielzoekers hebben maandenlang naar elkaar gewezen. Mw zou ook nog eens verhuisd worden (wat uiteindelijk niet doorging). Hoe regelen andere regio’s een stukje centrale regie hierin? Ons advies is om bij start van het traject afspraken te maken wie de regievoerder is in deze casus en daarnaast direct de communicatielijnen met elkaar af te spreken. In casussen waar sprake is van een onveilige situatie hebben we vaak te maken met 2 casemanagers 1 gericht op medisch/VK aspecten, de 2e persoon gericht op waarborgen veiligheid. Beide kunnen elkaar informeren.
  6. Wat is de indicatie om een verlenging van een kraambed te organiseren? In het kader van drukte is dat vaak niet mogelijk is mijn ervaring. Kraamzorg werkt met het landelijk indicatieprotocol. In dit protocol is beschreven welke indicaties kunnen leiden naar verlengen van zorg waarbij uitgegaan wordt van in eerste instantie 2 dagen van 3 uur. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat als ouders, vanwege lichamelijke en of psychische onbalans nog niet in staat zijn om met vertrouwen, zelfstandig de zorg over te nemen er een indicatie is voor verlengen van de zorg. De kraamverzorgende beoordeelt in overleg met de VK of de extra uren zal kunnen leiden tot een verbetering in de situatie of dat er meer nodig is. Drukte in de kraamzorg is iets wat ik herken.

Het hele webinar terugkijken? Klik dan snel hieronder!

Met Mijke Lambregtse (kinder- en jeugdpsychiater, Erasmus MC) , Remke Dullemond (gynaecoloog-perinatoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis en voorzitter Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap), Charmian Reiniers (verloskundige), Juliet Alblas (jeugdverpleegkundige) en SImone van der Veen (Adviseur Kraamzorg, Babythuiszorg).


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...