Webinar ‘Gezond zwanger worden’ 8 december

13 december 2022

Een Kansrijke Start begint al vóór de positieve zwangerschapstest. Vroeg investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders is daarom van belang. Voor de optimale voorbereiding op een zo gezond mogelijke zwangerschap is er zowel bij koppels met een (mogelijke) kinderwens, hun directe omgeving als bij professionals is er nog veel te winnen aan bewustwording, kennis en gedrag over preconceptie gezondheid.

Het doel van dit webinar was gemeenten en de partijen uit het sociaal domein kennis aan te reiken over gezond zwanger worden en óók de gemeente en het sociaal domein een helder beeld te schetsen over welke rol zij daarin kunnen spelen. Als ambassadeur van de geboortezorg heeft CPZ deze middag gehost.

Webinar terugkijken

Gezond zwanger worden is de ultieme vorm van primaire preventie en daarmee onderdeel van gemeentelijk beleid. Daarom is gezond zwanger worden voor iedere gemeente relevant., Maar wat omvat nou precies gezond zwanger worden? Is preconceptionele zorg hetzelfde als preconceptionele voorlichting? Hoe verhoudt gezond zwanger worden zich tot anticonceptiezorg of bijvoorbeeld Nu Niet Zwanger? Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel? En bij welke lopende programma’s sluit dit aan?

Elzemarie Witzier, projectleider Kansrijke Ontmoetingen CPZ ging over deze onderwerpen in gesprek met Eric Steegers, Lieke de Jong en Myriam van Dijk, experts op het gebied van preconceptionele gezondheid.

Presentaties
Sprekers

Prof. Dr. Eric Steegers is hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie. Hij ziet de grote impact op de gezondheid van een pasgeboren kind van het wonen in een achterstandswijk. Hij vindt dat medische zorg moet worden gecombineerd met sociale hulpverlening voor zwangere vrouwen die in armoede leven. Dat is volgens Eric Steegers echte preventie. Hij heeft samen met Anjo Geluk onlangs het boek ‘Vóórdat je zwanger wordt. Wat vrouwen en mannen moeten weten’ geschreven voor aanstaande ouders die een kinderwens hebben. Nog vóór de eerste 1.000 dagen is het van belang om stil te staan bij de zwangerschap.

Adja Waelput is programmadirecteur bij Healthy Pregnancy 4 All (HP4All) in het Erasmus MC. HP4All richt zich op het vergroten van de kans op ‘een gezonde start’ in die wijken waar dat het hardst nodig is. Zij is afgestudeerd als verloskundige en in de sociaal-culturele wetenschappen. Ze werkte geruime tijd in een eerstelijns verloskundige praktijk en bij de beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV). Ook bij het RIVM bleef de geboortezorg en gezondheid rond de geboorte haar aandachtsgebied. Zij heeft de perinatale audit in Nederland mee opgezet. Sinds 2011 is zij werkzaam bij het Erasmus MC en betrokken bij projecten op het terrein van de sociale verloskunde, zoals HP4All, in kaart brengen van perinatale uitkomsten, kwetsbaarheid en het landelijke programma Kansrijke Start.

Myriam van Dijk is beleidsadviseur publieke gezondheid GGD Zuid-Holland zuid met aandachtsgebieden Kansrijke Start, jeugdgezondheidszorg, verbinding met zorgverzekeraars en Samen voor Gezond. O.a. betrokken bij de lokale coalitie Dordrecht.

Dr. Lieke de Jong-Potjer is werkzaam als huisarts in een duo-praktijk in Zoetermeer en gepromoveerd op het onderwerp Preconceptiezorg in de huisartspraktijk in 2006. Zij is expert preconceptionele gezondheid en in die hoedanigheid heeft zij voor het College Perinatale Zorg (CPZ) aan de Preconceptionele Indicatielijst (PIL) gewerkt. Zij was tevens projectleider in het onderzoek Healthy Pregnancy 4 All (Erasmus MC).


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...