Waardegedreven verbeteren

21 juli 2022

Wil je aan de slag met waardegedreven verbeteren? Op 29 september organiseert het Linnean een lustrum van 17:00-21:00 uur. In de deelsessie 18:00-19:15 uur verzorgt Hidde Moerman een simulatiespel over waarde. Waardegedreven zorg is een beweging in een (zeer) complexe omgeving die soms moeite heeft om ook daadwerkelijk waarde te leveren. Er zijn legio voorbeelden van projecten waarbij het uiteindelijk lang duurt voordat een patiënt een daadwerkelijke verbetering merkt. Welke principes kunnen je helpen om sneller waarde te leveren? Een meer wendbare (agile) aanpak kan je helpen om dit te realiseren. Heb je interesse, sluit dan tijdens het lustrum aan bij deze deelsessie.

Aanmelden voor specifieke sessies opent een maand voor de bijeenkomst.

Meer weten over waardegedreven verbeteren? Linnean verspreidt mooie informatie:


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...