Voorrang testbeleid Covid ook voor eerste lijn

Overzicht
Home > nieuws > Voorrang testbeleid Covid ook voor eerste lijn

Vanaf 21 september 2020 hebben ook kraamverzorgenden en verloskundigen voorrang bij het testbeleid.

Dit is een tijdelijke maatregel in verband met de tekorten aan testcapaciteit.

Alléén mensen die in aanmerking komen voor de voorrang mogen gebruik maken van dit nummer. Er moet voorkomen worden dat deze voorrangstraten onnodig vollopen en het doel niet kunnen dienen. Aan de werkgevers wordt dan ook gevraagd toe te zien op het gebruik van de regeling.

Wanneer krijgt je als zorgverlener voorrang?
  • als je klachten hebt die passen bij Corona en;
  • als je onmisbaar bent voor de continuïteit van d zorg en;
  • als je niet te vervangen bent door een collega.

Het Ministerie van VWS heeft alle zorgkoepels opgeroepen hier prudent mee om te gaan. De directeur-generaal Curatieve Zorg, mevrouw Van Diemen-Steenvoorde schrijft hierover:
“Vanzelfsprekend is het aantal prioriteitsplekken niet oneindig en betekent het geven van prioriteit voor de een dat een ander langer moet wachten. Deze regeling kan daarom alleen bestaan zolang we daar met elkaar prudent mee om gaan. Graag benadruk ik dat alleen zorgmedewerkers die essentieel zijn voor de continuïteit van de zorg en die zich niet kunnen laten vervangen zich met prioriteit kunnen laten testen.”

Kijk voor extra uitleg op de speciale pagina van het RIVM.